Spółdzielcza Grupa Bankowa

Aktualności

Mastercard - karta praktyczna i ładna

Informujemy, że od dnia 11 marca 2019 r. do dnia 15 maja 2019 r. rusza nowa promocyjna sprzedaż kart debetowych i kredytowych systemu Mastercard dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych, premiowana upominkami w postaci parasoli, kubków i zegarków.

Liczba upominków jest ograniczona.

Warunkiem wzięcia udziału w Promocji jest zawarcie umowy o kartę debetową lub umowy o przyznanie limitu kredytowego i wydanie karty Mastercard w terminie od 11 marca 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2019 r. oraz dokonanie ww. Kartą do dnia 15 maja 2019 r. płatności bezgotówkowych na łączną kwotę minimum 150,-zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych 00/100).

Zapraszamy do placówek n/Banku i zachęcamy do udziału w sprzedaży promocyjnej!

Szczegółowe warunki uczestnictwa w Promocji "Mastercard - karta praktyczna i ładna" zawarte są w Regulaminie. 

Pliki do pobrania: