Spółdzielcza Grupa Bankowa

Lombardowy - lombard kredyt

Lombard kredyt

 • kredyt z niskim oprocentowaniem, prostą procedurą, umożliwiający uzyskanie gotówki nawet w tym samym dniu.
 • przeznaczony jest na finansowanie dowolnych celów związanych prowadzoną działalnością gospodarczą.

Warunki uzyskania

 • posiadanie bieżącej i prognozowanej zdolności do spłaty kredytu wraz z odsetkami
 • złożenie wypełnionego wniosku o kredyt i wskazanych przez Bank dokumentów
 • ustanowienie wymaganego zabezpieczenia i podpisanie umowy o kredyt
 • ocena zdolności kredytowej wnioskodawcy nie jest wymagana w przypadku kredytu zabezpieczonego w 100% środkami pieniężnymi przeniesionymi na rachunek Banku
 • kredyt może być wypłacony nawet w tym samym dniu
 • kredyt może być wypłacony jednorazowo lub w transzach na wskazany rachunek bankowy

Kredyt przeznaczony jest dla:

 • osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
 • spółek
 • osób prawnych
 • jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej
 • o kredyt mogą ubiegać się również wnioskodawcy rozpoczynający działalność gospodarczą

Kwota kredytu

 • kwota kredytu uzależniona jest od jakości i wartości proponowanych prawnych zabezpieczeń spłaty kredytu
 • minimalna kwota limitu to 1.000 PLN
 • maksymalnie może wynieść do 100% wartości zabezpieczenia

Zabezpieczenie

 • przeniesienie środków pieniężnych na rachunek Banku
 • zastaw metali i kamieni szlachetnych:
  – złoto, platyna, srebro
  – kamienie szlachetne
 • przewłaszczenie obcych środków płatniczych
 • w przypadku przeniesienia środków pieniężnych na rachunek Banku kredyt udzielany jest bez oceny zdolności kredytowej

Okres kredytowania

 • wynosi do 5 lat (60 miesięcy) od daty podpisania umowy kredytu
 • w uzasadnionych przypadkach okres ten może zostać wydłużony

Spłata kredytu

 • odbywa się w terminach i kwotach uzgodnionych indywidualnie z kredytobiorcą
 • może następować poprzez:
  – wpłaty gotówkowe w Banku
  – stałą dyspozycję
  – przelew lub wpłatę na rachunek kredytowy z rachunku w innym banku lub na poczcie
 • wcześniejsza spłata części lub całości kredytu – bez opłat

Koszty

 • rozpatrzenie wniosku – bez opłat
 • oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej
 • prowizja jednorazowa – naliczana od kwoty kredytu
 • odsetki naliczane są bieżąco od aktualnego stanu zadłużenia
  – raty odsetkowe malejące
 • wcześniejsza spłata części lub całości kredytu – bez opłat

Zobacz także:

Pliki do pobrania:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką RODO.

Zamknij komunikat