Kapitał Polski

Informacja o wskaźnikach referencyjnych BMR

Informacja o wskaźnikach referencyjnych BMR

Informacja o wskaźnikach referencyjnych BMR

 

W tym miejscu dowiesz się więcej o wykorzystywanych przez bank wskaźnikach referencyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011

Na światowych rynkach finansowych od kilku lat trwa reforma wskaźników referencyjnych stopy procentowej. Skutkiem tej reformy jest postępująca zmiana funkcjonowania systemu finansowego. Świat jest w trakcie aktualizacji lub zmian dotychczas stosowanych wskaźników stopy procentowej, tworzenia nowych wskaźników jak i tworzenia planów awaryjnych obejmujących wpływ tych zmian na relację umowną między Klientami oraz Bankami.

W Express Banku Spółdzielczym w Rzeszowie przyjęliśmy plan na okoliczność zaprzestania opracowywania lub istotnej zmiany wskaźników referencyjnych wykorzystywanych w relacjach z klientami i odzwierciedlenia ich w odpowiednich umowach w zakresie:

  • wyznaczenia tzw. wskaźnika alternatywnego, który będzie stosowany w związku z zaistnieniem takich zdarzeń jak zaprzestanie opracowywania lub publikowania wskaźnika referencyjnego,
  • wskazania rozwiązań, które znajdą zastosowanie w przypadku gdy nie został wyznaczony wskaźnik alternatywny lub nie może być on stosowany w związku z zaistnieniem takich zdarzeń jak zaprzestanie jego opracowywania lub publikowania,
  • wskazania działań jakie bank podejmie w przypadku stałej lub tymczasowej niedostępności wskaźnika referencyjnego. 

Zachęcamy do zapoznania się z zestawem dokumentów, które na bieżąco aktualizujemy, monitorując zmieniającą się sytuację w tematyce wskaźników referencyjnych w Polsce i na świecie.

Rozmiar: PDF, 0.10 MB

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z RODO.