Spółdzielcza Grupa Bankowa

Dane ekonomiczne

ROK BILANS - AKTYWA BILANS - PASYWA RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2017 Aktywa Pasywa Rachunek zysków i strat
2016 Aktywa Pasywa Rachunek zysków i strat
2015 Aktywa Pasywa Rachunek zysków i strat