Spółdzielcza Grupa Bankowa

Oprocentowanie kredytów

Kredyty dla klientów indywidualnych – oprocentowanie nominalne

Rodzaj
kredytu
Oprocentowanie Informacje
o kredycie
gotówkowy – członkowski 7,90% (WIBOR 12M* + marża) więcej >>>
mieszkaniowy – lokum kredyt WIBOR 3M**+ marża więcej >>>
mieszkaniowy – lokum kredyt (dot. kredytów udzielonych do 13.11.2011r) 7,10 % więcej >>>
lombardowy – lombard kredyt 8,50 % (WIBOR 12M + marża) więcej >>>
samochodowy – auto kredyt 7,70 % (WIBOR 12M + marża) więcej >>>
remontowy – lokum remont 8,50 % (WIBOR 12M + marża) więcej >>>
gotówkowy – express kredyt 9,90 % (WIBOR 12M + marża więcej >>>
w koncie osobistym:
– podstawowy
– debet
8,90 % (WIBOR 12M + marża)
9,90 % (WIBOR 12M + marża)
więcej >>>
więcej >>>
gotówkowy – komfort kredyt 6,90 % (WIBOR 12M + marża) więcej >>>
przeterminowany 14,00 %

Kredyty dla klientów indywidualnych – oprocentowanie rzeczywiste

Rodzaj
kredytu
Oprocentowanie
nominalne
Oprocentowanie
rzeczywiste
gotówkowy – członkowski 7,90 % (WIBOR 12M + marża) 9,74%(1)
samochodowy – auto kredyt 7,70 % (WIBOR 12M + marża) 8,71%(2)
remontowy – lokum remont 8,50 % (WIBOR 12M + marża) 10,09%(3)
gotówkowy – express kredyt 9,90 % (WIBOR 12M + marża) 13,26%(4)
gotówkowy – komfort kredyt 6,90 % (WIBOR 12M + marża) 12,65%(5)
kredyt w koncie osobistym 8,90 % (WIBOR 12M + marża) 12,19%(6)
 • *WIBOR 12M ustalany jako średnia arytmetyczna kwotowań w IV kwartale kalendarzowym roku poprzedzającego rok naliczania odsetek. Marża Banku od 1,95 p.p.
 • **WIBOR 3M ustalany jako średnia arytmetyczna z pięciu ostatnich kwotowań w kwartale kalendarzowym poprzedzającym kwartał naliczania odsetek. Marża Banku od 1,95 p.p.
 • Rzeczywista roczna stopa procentowa (w rozumieniu Ustawy z 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim [Dz. U. Nr 126, poz.715]) wyliczana jest indywidualnie dla każdego kredytu w zależności od wszystkich jego parametrów i zawiera łączną kwotę wszystkich kosztów, opłat i prowizji oraz odsetek, do których zapłaty zobowiązany jest Klient.
 • (1) RRSO na dzień 12.05.2014r. wynosi 9,74% przy następujących założeniach: Całkowita kwota kredytu – 10.000,00 zł, okres spłaty – 36 miesięcy, prowizja 2,0%. Spłata kredytu w ratach malejących. Wysokość pierwszej raty miesięcznej – 344,80 zł. Wysokość ostatniej raty miesięcznej – 279,58 zł. Całkowity koszt kredytu wynosi 1 420,73 zł ( w tym: odsetki – 1 220,73 zł, prowizja – 200,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 11.420,73 zł.
 • (2) RRSO na dzień 12.05.2014r. wynosi 8,71% przy następujących założeniach: Całkowita kwota kredytu – 25.000,00 zł, okres spłaty – 60 miesięcy, prowizja 1,5%. Spłata kredytu w ratach malejących. Wysokość pierwszej raty miesięcznej – 579,96 zł. Wysokość ostatniej raty miesięcznej – 419,31 zł. Całkowity koszt kredytu wynosi 5 275,80 zł ( w tym: odsetki – 4 900,80 zł, prowizja – 375,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 30.275,80 zł.
 • (3) RRSO na dzień 12.05.2014r. wynosi 10,09% przy następujących założeniach: Całkowita kwota kredytu – 15.000,00 zł, okres spłaty – 60 miesięcy, prowizja 2,5%. Spłata kredytu w ratach malejących. Wysokość pierwszej raty miesięcznej – 358,29 zł. Wysokość ostatniej raty miesięcznej – 251,75 zł. Całkowity koszt kredytu wynosi 3 620.96 zł ( w tym: odsetki – 3 245,96 zł, prowizja – 375,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 18.620,96 zł.
 • (4) RRSO na dzień 12.05.2014r. wynosi 13,26% przy następujących założeniach: Całkowita kwota kredytu – 6.000,00 zł, okres spłaty – 24 miesiące, prowizja 2,5%. Spłata kredytu w ratach malejących. Wysokość pierwszej raty miesięcznej – 300,45 zł. Wysokość ostatniej raty miesięcznej – 252,03 zł. Całkowity koszt kredytu wynosi 770,37 zł ( w tym: odsetki – 620,37 zł, prowizja – 150,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 6.770,37 zł.
 • (5) RRSO na dzień 05.11.2015 r. wynosi 12,65% przy następujących założeniach: Całkowita kwota kredytu – 6.000,00 zł, okres spłaty – 24 miesiące, prowizja 1,5%, koszt ubezpieczenia 200,00 zł. Spłata kredytu w ratach malejących. Wysokość pierwszej raty miesięcznej – 284,03 zł. Wysokość ostatniej raty miesięcznej – 251,47 zł. Całkowity koszt kredytu wynosi – 721,55 zł ( w tym: odsetki – 431,55 zł, prowizja – 90,00 zł, koszt ubezpieczenia – 200,00 zł.) Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 6.721,55 zł.
 • (6) RRSO na dzień 12.05.2014r. wynosi 12,19% przy następujących założeniach: Całkowita kwota kredytu (limit w ROR) – 3.500,00 zł, okres spłaty – 12 miesięcy (odnawiany przez 5 lat), prowizja 2,5%. Spłata kapitału kredytu – jednorazowa, odsetki płatne co miesiąc od całkowitego wykorzystania limitu kredytu. Całkowity koszt kredytu wynosi 399,00 zł ( w tym: odsetki – 311,52 zł, prowizja – 87,50 zł. Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 3.899,02 zł.

Przy zmianie powyższych założeń wysokość rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania ulega zmianie.
Szczegółowych informacji o wysokości rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania w odniesieniu do oprocentowania obowiązującego w Banku udzielają pracownicy Oddziałów.

Kredyty na działalność gospodarczą

Rodzaj
kredytu
Oprocentowanie Informacje
o kredycie
lombardowy – lombard kredyt 8,50% (WIBOR 3M + marża) więcej >>>
samochodowy – auto kredyt 7,70% (WIBOR 3M + marża) więcej >>>
inwestycyjny – inwest firma 7,70% (WIBOR 3M + marża) więcej >>>
obrotowy – biznes kredyt 7,90% (WIBOR 3M + marża) więcej >>>
w rachunku bieżącym 7,90% (WIBOR 3M + marża) więcej >>>
rolniczy – agro kredyt 6,50% więcej >>>
przeterminowany 14,00%  
 • Oprocentowanie obowiązuje od dnia 01.12.2016 r.
 • Wszystkie stawki oprocentowania podane w stosunku rocznym