Kapitał Polski

Oprocentowanie kredytów

Kredyty dla klientów indywidualnych – oprocentowanie nominalne

Rodzaj kredytu Oprocentowanie Informacje
o kredycie
gotówkowy - eko kredyt 7,90% (WIBOR 12M* + marża) więcej
gotówkowy – członkowski 9,20% (WIBOR 12M* + marża) więcej
mieszkaniowy – lokum kredyt WIBOR 3M**+ marża więcej
mieszkaniowy – lokum kredyt (dot. kredytów udzielonych do 13.11.2011r) 6,50 %  
mieszkaniowy – lokum kredyt duo

okresowo stała stopa procentowa
(obowiązuje przez 5 lat od dnia zawarcia umowy kredytowej)

więcej
samochodowy – auto kredyt 10,50 % (WIBOR 12M* + marża) więcej
remontowy – lokum remont 9,90 % (WIBOR 12M* + marża) więcej
gotówkowy – express kredyt 11,90 % (WIBOR 12M* + marża) więcej
w koncie osobistym:
– podstawowy
– debet
11,90 % (WIBOR 12M* + marża)
11,90 % (WIBOR 12M* + marża)
więcej
więcej
gotówkowy – komfort kredyt 9,90 % (WIBOR 12M + marża) więcej
przeterminowany (stopa referencyjna NBP + 5,50 %) x 2  

Kredyty dla klientów indywidualnych – oprocentowanie rzeczywiste

Rodzaj kredytu Oprocentowanie
nominalne
Oprocentowanie
rzeczywiste
gotówkowy - eko kredyt 7,90 % (WIBOR 12M* + marża) 9,44 (1)
gotówkowy – członkowski 9,20 % (WIBOR 12M* + marża) 11,16%(2)
samochodowy – auto kredyt 10,50 % (WIBOR 12M* + marża) 11,98%(3)
remontowy – lokum remont 9,90 % (WIBOR 12M* + marża) 11,12%(4)
gotówkowy – express kredyt 11,90 % (WIBOR 12M* + marża) 15,64%(5)
gotówkowy – komfort kredyt 9,90 % (WIBOR 12M* + marża) 14,84%(6)
kredyt w koncie osobistym 11,90 % (WIBOR 12M* + marża) 13,94%(7)
 • *WIBOR 12M ustalany na dwa dni robocze przed dniem zmiany oprocentowania. Zmieniona stawka bazowa obowiązuje od 1 lutego kolejnego roku kalendarzowego. Marża Banku od 1,00 p.p. Stawka bazowa obowiązuje do kredytów udzielonych od 1 grudnia 2021 r.
 • **WIBOR 3M ustalany na dwa dni robocze przed dniem zmiany oprocentowania. Zmieniona stawka bazowa obowiązuje od pierwszego dnia kwartału  kalendarzowego. Marża Banku od 1,00 p.p. Stawka bazowa obowiązuje do kredytów udzielonych od 1 grudnia 2021 r.
 • WIBOR 12M ustalany jako średnia arytmetyczna kwotowań w IV kwartale kalendarzowym roku poprzedzającego rok naliczania odsetek. Marża Banku od 4,25 p.p. Stawka bazowa obowiązuje do kredytów udzielonych do 30 listopada 2021 r.
 • WIBOR 3M ustalany jako średnia arytmetyczna z pięciu ostatnich kwotowań w kwartale kalendarzowym poprzedzającym kwartał naliczania odsetek. Marża Banku od 2,31 p.p. Stawka bazowa obowiązuje do kredytów mieszkaniowych udzielonych
  do 30 listopada 2021 r.
 • Rzeczywista roczna stopa procentowa (w rozumieniu Ustawy z 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim [Dz. U. Nr 126, poz.715]) wyliczana jest indywidualnie dla każdego kredytu w zależności od wszystkich jego parametrów i zawiera łączną kwotę wszystkich kosztów, opłat i prowizji oraz odsetek, do których zapłaty zobowiązany jest Klient.
 • (1) RRSO na dzień 26.02.2024 r. wynosi 9,44% przy następujących założeniach: Całkowita kwota kredytu – 30 000,00 zł, okres spłaty – 60 miesięcy, prowizja 1,5%. Spłata kredytu w ratach malejących. Wysokość pierwszej raty miesięcznej – 636,36 zł. Wysokość ostatniej raty miesięcznej – 503,35 zł. Całkowity koszt kredytu wynosi 6 720,65 zł ( w tym: odsetki – 5 970,65 zł, prowizja – 750,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 36 720,65 zł.
 • (2) RRSO na dzień 31.10.2023 r. wynosi 11,24% przy następujących założeniach: Całkowita kwota kredytu – 10 000,00 zł, okres spłaty – 36 miesięcy, prowizja 2,0%. Spłata kredytu w ratach malejących. Wysokość pierwszej raty miesięcznej – 330,21 zł. Wysokość ostatniej raty miesięcznej – 279,09 zł. Całkowity koszt kredytu wynosi 1 563,76 zł ( w tym: odsetki – 1 363,76 zł, prowizja – 200,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 11 563,76 zł.
 • (3) RRSO na dzień 26.02.2024 r. wynosi 11,98% przy następujących założeniach: Całkowita kwota kredytu – 142 600,00 zł, okres spłaty – 48 miesięcy, prowizja 1,5%. Spłata kredytu w ratach malejących. Wysokość pierwszej raty miesięcznej – 3 871,46 zł. Wysokość ostatniej raty miesięcznej – 2 996,49 zł. Całkowity koszt kredytu wynosi 32 357,11 zł ( w tym: odsetki – 30 218,11 zł, prowizja – 2 139,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 174 957,11 zł.
 • (4) RRSO na dzień 26.02.2024 r. wynosi 11,12% przy następujących założeniach: Całkowita kwota kredytu – 60 300,00 zł, okres spłaty – 120 miesięcy, prowizja 2,5%. Spłata kredytu w ratach malejących. Wysokość pierwszej raty miesięcznej – 905,46 zł. Wysokość ostatniej raty miesięcznej – 506,22 zł. Całkowity koszt kredytu wynosi 31 451,38 zł ( w tym: odsetki – 29 943,88 zł, prowizja – 1 507,50 zł. Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 91 751,38 zł.
 • (5) RRSO na dzień 26.02.2024 r. wynosi 15,64% przy następujących założeniach: Całkowita kwota kredytu – 14 000,00 zł, okres spłaty – 24 miesiące, prowizja 2,5%. Spłata kredytu w ratach malejących. Wysokość pierwszej raty miesięcznej – 686,85 zł. Wysokość ostatniej raty miesięcznej – 588,89 zł. Całkowity koszt kredytu wynosi 2 046,26 zł ( w tym: odsetki – 1 696,26 zł, prowizja – 350,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 16 046,26 zł.
 • (6) RRSO na dzień 31.10.2023 r. wynosi 12,18% przy następujących założeniach: Całkowita kwota kredytu – 6 000,00 zł, okres spłaty – 24 miesiące, prowizja 1,5%, koszt ubezpieczenia 200,00 zł. Spłata kredytu w ratach malejących. Wysokość pierwszej raty miesięcznej – 266,27 zł. Wysokość ostatniej raty miesięcznej – 252,03 zł. Całkowity koszt kredytu wynosi – 875,87 zł ( w tym: odsetki – 585,87 zł, prowizja – 90,00 zł, koszt ubezpieczenia – 200,00 zł.) Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi
  6 875,87 zł.
 • (7) RRSO na dzień 26.02.2024 r. wynosi 13,94% przy następujących założeniach: Całkowita kwota kredytu (limit w ROR) – 3 000,00 zł, okres spłaty – 12 miesięcy (odnawiany przez 5 lat), prowizja 2,5%. Spłata kapitału kredytu – jednorazowa, odsetki płatne co miesiąc od całkowitego wykorzystania limitu kredytu. Całkowity koszt kredytu wynosi 981,94 zł ( w tym: odsetki – 906,94 zł, prowizja – 75,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 3 981,94 zł.

Przy zmianie powyższych założeń wysokość rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania ulega zmianie.
Szczegółowych informacji o wysokości rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania w odniesieniu do oprocentowania obowiązującego w Banku udzielają pracownicy Oddziałów.

Kredyty na działalność gospodarczą

Rodzaj kredytu Oprocentowanie Informacje
o kredycie
samochodowy – auto kredyt 8,90% (WIBOR 3M + marża) więcej
inwestycyjny – inwest firma 8,90% (WIBOR 3M + marża) więcej
obrotowy – biznes kredyt 9,90% (WIBOR 3M + marża) więcej
w rachunku bieżącym 9,20% (WIBOR 3M + marża) więcej
rolniczy – agro kredyt 8,50% (WIBOR 3M + marża) więcej
przeterminowany (stopa referencyjna NBP + 5,50 %) x 2  
 • WIBOR 3M ustalany jako średnia arytmetyczna z pięciu ostatnich kwotowań w kwartale kalendarzowym poprzedzającym kwartał naliczania odsetek. Marża Banku od 1,00 p.p.
 • Oprocentowanie obowiązuje od dnia 01.02.2023 r.
 • Wszystkie stawki oprocentowania podane w stosunku rocznym

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z RODO.