Kapitał Polski

Kredyt w rachunku bieżącym

Kredyt w rachunku bieżącym - 8

Kredyt w rachunku bieżącym:

 • to dodatkowe środki, dostępne w każdej chwili, które umożliwiają finansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą
 • korzystając z kredytu w rachunku nie trzeba martwić się pilnowaniem terminowości spłat, ponieważ każdy wpływ na rachunek spłaca zadłużenie i w ten sposób odnawia dostępne środki w ramach przyznanego limitu

 

Warunki uzyskania

 • posiadanie funkcjonującego prawidłowo od 2 miesięcy rachunku bieżącego w Banku
 • posiadanie bieżącej i prognozowanej zdolności do spłaty kredytu wraz z odsetkami
 • złożenie wypełnionego wniosku o kredyt i wskazanych przez Bank dokumentów
 • ustanowienie wymaganego zabezpieczenia i podpisanie umowy o kredyt
 • ocena zdolności kredytowej wnioskodawcy nie jest wymagana w przypadku kredytu zabezpieczonego w 100% środkami pieniężnymi przeniesionymi na rachunek Banku

Kwota kredytu

 • ustalana jest indywidualnie i uzależniona jest od wysokości dochodów i wpływów na rachunek bieżący rodzaju i wysokości bieżących potrzeb kredytowych oraz rodzaju i wartości
 • proponowanych zabezpieczeń spłaty kredytu
 • maksymalna kwota może wynieść do 70% średniomiesięcznych wpływów na rachunek
 • dla stałych Klientów kwota kredytu może być zwiększona

Zabezpieczenie

 • poręczenie majątkowe osób fizycznych
 • przeniesienie środków pieniężnych na rachunek Banku
 • ustanowienie hipoteki na nieruchomości z cesją praw z umowy ubezpieczenia
 • zastaw rejestrowy z cesją praw z umowy ubezpieczenia
 • weksel
 • inne przewidziane prawem cywilnym i wekslowym

Zabezpieczeniem może być jedna z przedstawionych form, bądź też różne formy stosowane równocześnie.

Okres kredytowania

 • wynosi 24 miesiące z możliwością przedłużenia na kolejny okres

Spłata kredytu

 • następuje automatycznie z bieżących wpływów na rachunek
 • może być jednorazowa – najpóźniej w dniu określonym w umowie
 • całkowita spłata nie jest wymagana w przypadku zawarcia umowy na następny okres

Koszty

 • jednorazowa prowizja (naliczana od kwoty kredytu)
 • brak opłat za rozpatrzenie wniosku
 • brak opłat i oprocentowania za „gotowość” limitu
 • odsetki płacone są jedynie od wykorzystanej kwoty i pobierane są ostatniego dnia miesiąca ze środków na rachunku

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z RODO.