Kapitał Polski

Lokata walutowa standard

Lokata walutowa standard - 8

Lokata walutowa umożliwia bezpieczne i korzystne lokowanie walut obcych:

 • euro (EUR)
 • dolar (USD)

 

Cechy lokaty

 • okres umowy 3 miesiące
 • niska minimalna kwota lokaty (1000 EUR, 1000 USD)
 • swoboda dysponowania środkami po terminie umownym
 • możliwość negocjacji oprocentowania

Założenie lokaty

 • w przypadku Klientów – posiadaczy rachunku bieżącego wymagane jest jedynie podpisanie umowy przez uprawnione osoby zgodnie z kartą wzorów podpisów
 • w przypadku pozostałych Klientów dodatkowo wymagane są aktualne dokumenty zawierające podstawowe dane o Kliencie oraz o jego statusie prawnym
 • w EBS można otworzyć dowolną liczbę lokat terminowych
 • dokonywanie obrotu dewizowego odbywa się zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego

Oprocentowanie i odsetki

 • lokata oprocentowana jest według zmiennej stopy procentowej
 • naliczanie i kapitalizacja odsetek następuje po upływie terminu umowy
 • wypłata lokaty przed zadeklarowanym terminem powoduje
 • naliczenie odsetek w wysokości oprocentowania wkładów a’vista

Po okresie umownym

 • kapitał i odsetki mogą być odebrane w kasie Banku
 • kapitał i odsetki mogą być pozostawione na rachunku na kolejny okres (odsetki powiększają wkład)
 • kapitał i odsetki mogą być przekazane na wskazany rachunek bankowy (własny)
 • kapitał może być pozostawiony na rachunku na kolejny okres, odsetki mogą być pobrane

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z RODO.