Kapitał Polski

Outsourcing

Outsourcing

Outsourcing

 

Express Bank Spółdzielczy informuje, że zawarł umowę na realizację czynności, o których mowa w art. 6a ust. 1 Ustawy Prawo bankowe (Dz.U. z 2012r. z poz.1376 z późn. zmianami), z przedsiębiorcą:

 • SGB-Bankiem S.A.
  z siedzibą w Poznaniu, ul. Szarych Szeregów 23a, 60-462 Poznań,
  zarejestrowanym pod nr KRS 0000058205 w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto,
  REGON 004848247,
  NIP 777-00-05-362
 • Zakład Usług Informatycznych Novum Sp. z o.o.
  z siedzibą w Łomży przy ul. Spokojnej 9A, 18-400 Łomża,
  wpisany do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000080302,
  NIP 718-002-68-19

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z RODO.