Spółdzielcza Grupa Bankowa

Outsourcing

Express Bank Spółdzielczy informuje, że zawarł umowę na realizację czynności, o których mowa w art. 6a ust. 1 Ustawy Prawo bankowe (Dz.U. z 2012r. z poz.1376 z późn. zmianami), z przedsiębiorcą:

 • SGB-Bankiem S.A.
  z siedzibą w Poznaniu, ul. Szarych Szeregów 23a, 60-462 Poznań,
  zarejestrowanym pod nr KRS 0000058205 w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto,
  REGON 004848247,
  NIP 777-00-05-362
 • Asseco Poland S.A.
  z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Olchowej 14, 35-322 Rzeszów,
  wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000033391,
  NIP 522-000-37-82