Kapitał Polski

Historia i kalendarium

Historia i kalendarium

Historia i kalendarium

 

 

Historia i kalendarium - 13

Historia Banku

Express Bank Spółdzielczy w Rzeszowie (dawniej w Krasnem) działa na terenie Rzeszowa i przyległych powiatów. Bank powstał z przekształcenia z dniem 1 stycznia 1982 roku Oddziału BS Rzeszów w Krasnem w samodzielny Bank Spółdzielczy w Krasnem.

 

W Gminie Krasne tradycje w zakresie spółdzielczości bankowej sięgają początków XX wieku. W Krasnem i Malawie w latach 1906-1944 działalność prowadziły spółdzielnie oszczędnościowo-pożyczkowe – Kasy Reiffeisena, a od 1920 r. Kasy Stefczyka.

Po reformie bankowości w 1950 r. na terenie obecnej gminy Krasne pozostał tylko 1-osobowy Punkt Kasowy BS Rzeszów w Słocinie, który w 1968 roku został przekształcony w Filię BS Rzeszów. Filia w 1974 roku uzyskała status Oddziału z siedzibą w Krasnem. Do 1987 r. Oddział posiadał dwa Stałe Punkty Kasowe w Strażowie i Słocinie. Działalność Oddziału prowadzona była do końca 1981 r. tj. do przekształcenia go w samodzielną jednostkę – Bank Spółdzielczy w Krasnem.

Po dziewięciu latach działalności, w 1991 roku, Bank dokonał zmiany nazwy na Express Bank Spółdzielczy w Krasnem. Stały rozwój ekonomiczny pozwolił na zakup w 1992 r. lokalu i otwarcie rok później – w 1993 roku – I Oddziału Banku w Rzeszowie. Kolejne Oddziały zostały otwarte: w 1999 roku – II Oddział Rzeszów, w 2002 roku – III Oddział Rzeszów.
W związku z otwarciem 3 jednostek w Rzeszowie, w 2003 roku nastąpiło przeniesienie siedziby Banku i Centrali do Rzeszowa (Rzeszów, ul. Krakowska 12b/1a – siedziba III Oddziału).
W 2011 roku utworzono 4 jednostkę Banku w Rzeszowie – IV Oddział Rzeszów przy ul. Dąbrowskiego 58.
Z dniem 15 maja 2013 r. siedziba Centrali została przeniesiona do innego lokalu w tym samym budynku.

Obecnie działalność handlowa Banku prowadzona jest w 3 jednostkach: w dwóch Oddziałach w Rzeszowie i w Oddziale w Krasnem.

Od 2002 roku Bank jest zrzeszony w SGB-Banku S.A. w Poznaniu, który wraz ze zrzeszonymi bankami tworzy Spółdzielczą Grupę Bankową.

Kalendarium

Rok Wydarzenie
2015 Zmiana adresu Centrali Banku – nowy adres: Rzeszów, ul. Rejtana 49/11b
2014 Zakup lokalu w Rzeszowie przy ul. Rejtana na potrzeby Centrali Banku, znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie I Oddziału EBS
2013 Przeniesienie III Oddziału w Rzeszowie do nowego lokalu, znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie Centrali Banku
2013 Zmiana adresu Centrali Banku – nowy adres: Rzeszów, ul. Krakowska 12b/3
2011 Utworzenie IV Oddziału w Rzeszowie przy ul. Dąbrowskiego 58
2003 Przeniesienie siedziby i Centrali Banku do Rzeszowa
2002 Utworzenie III Oddziału w Rzeszowie przy ul. Krakowskiej 12b/1a
1999 Utworzenie II Oddziału w Rzeszowie przy ul. Marszałkowskiej 15
1993 Utworzenie I Oddziału w Rzeszowie przy ul. Rejtana 49/11b
1991 Zmiana nazwy BS Krasne na Express Bank Spółdzielczy w Krasnem
1982 Rozpoczęcie działalności operacyjnej przez Bank Spółdzielczy w Krasnem
1981 Utworzenie Banku Spółdzielczego w Krasnem (na bazie Oddziału BS Rzeszów)
1974 Utworzenie w Krasnem Oddziału BS Rzeszów
1968 Utworzenie Filii BS Rzeszów w Słocinie
1950 Utworzenie Punktu Kasowego w Słocinie, likwidacja Kas Stefczyka w Krasnem i Malawie
1920 Utworzenie Kasy Stefczyka w Malawie
1906 Założenie Spółki Oszczędności i Pożyczek w Krasnem

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z RODO.