Kapitał Polski

Reklamacje

Reklamacje w Express Banku Spółdzielczym

Reklamacje w Express Banku Spółdzielczym

 

Zasady składania i rozpatrywania skarg i reklamacji

Klient Express Banku Spółdzielczego w Rzeszowie ma możliwość złożenia reklamacji, czyli wystąpienia zawierającego zastrzeżenia dotyczące świadczonych usług lub działalności Banku.

Bank zapewnia możliwość złożenia reklamacji telefonicznie poprzez kontakt z Centralą Banku, korzystając z numeru telefonu: 17 850 11 55 lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej wysyłając e-mail na adres sekretariat@expressbank.sgb.pl.

W celu uzyskania szczegółowych informacji należy zapoznać się z Informacją dotyczącą zasad składania reklamacji/skarg/wniosków w EBS. Poniżej znajdują się wzory formularzy reklamacyjnych w wersji dokumentów pdf.

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z RODO.