Spółdzielcza Grupa Bankowa

Reklamacje

Zasady składania i rozpatrywania skarg i reklamacji

Klient Express Banku Spółdzielczego w Rzeszowie ma możliwość złożenia reklamacji, czyli wystąpienia zawierającego zastrzeżenia dotyczące świadczonych usług lub działalności Banku.

Bank zapewnia możliwość złożenia reklamacji telefonicznie poprzez kontakt z Centralą Banku, korzystając z numeru telefonu: 17 850 11 55

W celu uzyskania szczegółowych informacji należy zapoznać się z Zasadami Wnoszenia i Rozpatrywania Reklamacji Klientów w EBS, poniżej znajdują się formularze reklamacji w wersji dokumentów pdf.

Pliki do pobrania: