Kapitał Polski

Mastercard – karta świadczeniowa

Mastercard – karta świadczeniowa - 8

Karta Mastercart świadczeniowa dla firm

 • to debetowa karta płatnicza
 • jest wygodniejsza i bardziej bezpieczna niż noszenie gotówki ze sobą
 • to swoboda korzystania z pieniędzy przez 24 godziny na dobę
 • to dostęp do własnych pieniędzy niezależnie od miejsca pobytu
 • płatności w punktach handlowo-usługowych oraz wypłata gotówki
 • kartami można dokonywać operacji z fizycznym użyciem karty oraz bez fizycznego przedstawienia karty

 

 • jest wydawana instytucjom, podmiotom upoważnionym do wypłaty świadczeń pieniężnych na rzecz świadczeniobiorcy
 • na rachunek karty wypłacane jest świadczenie np. zasiłek, stypendium lub inna forma pomocy

Cechy karty

 • okres ważności - karta jest ważna przez 4 lata
 • karta nie jest wznawiana automatycznie
 • zastosowanie - bankomaty, sklepy, hotele, biura podróży, stacje benzynowe itp. honorujące kartę Mastercard 
 • rozliczanie transakcji - Bank obciąża konto kwotą operacji oraz opłat i prowizji, które z niej wynikają, w dniu jej wpływu do banku

Warunki wydania

 • kartę może otrzymać każda instytucja, która złoży wniosek o wydanie karty i podpisze umowę
 • kartę można zamówić przy każdej wizycie w Banku lub przy zakładaniu rachunku bieżącego

Limity transakcji

 • do kart obowiązują limity ilościowe transakcji jak i kwotowe
 • standardowe limity wypłat dziennych:
  – limit transakcji bezgotówkowych (w tym internetowych) – 500 zł (15 transakcji, w tym 10 internetowych)
  – limit wypłat gotówki – 500 zł (5 transakcji)

Bez opłat

 • zakupy w Polsce
 • wypłaty gotówki w bankomatach Spółdzielczej Sieci
 • zastrzeżenie karty
 • użytkowanie karty

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z RODO.