Kapitał Polski

Auto Kredyt - samochodowy

Auto Kredyt - samochodowy - 8

Kredyt samochodowy – auto kredyt

 • dzięki prostej i szybkiej procedurze oraz niskiemu oprocentowaniu zakup samochodu, ciężarówki dla firmy jest w pełni osiągalny
 • kredyt można również przeznaczyć na refinansowanie kredytu samochodowego w innym banku lub leasingu

 

Kredyt na dowolny pojazd może być udzielony na

 • zakup środków transportu wszystkich marek i typów, nowych jak i używanych oraz kupowanych w salonie, na giełdzie, w komisie, u dowolnego sprzedawcy dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej
 • lub spłatę kredytu inwestycyjnego finansującego zakup pojazdu w innym banku

Kwota kredytu

 • może wynieść nawet 100% ceny pojazdu
 • ustalana jest indywidualnie i uzależniona jest od całości nakładów inwestycyjnych
 • kredyt udzielany jest w PLN
 • kredyt może być wypłacony:
  – jednorazowo lub w transzach
  – w postaci gotówki lub bezgotówkowo przelewem na wskazany rachunek

Warunki uzyskania

 • posiadanie bieżącej i prognozowanej zdolności do spłaty kredytu wraz z odsetkami
 • złożenie wypełnionego wniosku o kredyt i wskazanych przez Bank dokumentów (dokumentacja do wniosku ustalana jest indywidualnie w zależności od kwoty i przeznaczenia kredytu)
 • podpisanie umowy o kredyt i ustanowienie wymaganego zabezpieczenia
 • zakup pojazdu należy udokumentować (w terminie 14 dni od wypłaty kredytu): fakturą VAT, umową kupna-sprzedaży lub dowodem rejestracyjnym
 • w przypadku przeznaczenia kredytu na spłatę kredytu samochodowego w innym banku, Klient powinien dostarczyć (poza standardowymi dokumentami):
  – umowę kredytu/pożyczki
  – harmonogram spłat
  – potwierdzenie dokonania płatności ostatniej raty kapitałowo-odsetkowej (dowód wpłaty lub wyciąg z rachunku)

Zabezpieczenie

 • zastaw rejestrowy zakupionego pojazdu z cesją praw z umowy ubezpieczenia – w przypadku kredytu na zakup nowego pojazdu
 • poręczenie majątkowe osób fizycznych lub inne przewidziane prawem cywilnym i wekslowym – w przypadku kredytu na zakup pojazdu używanego (wiek powyżej 5 lat)
 • Kredytobiorca zobowiązany jest do:
  – kontynuowania ubezpieczenia pojazdu w całym okresie kredytowania oraz
  – przedkładania polisy z tytułu ubezpieczenia na każdy okres

Spłata kredytu

 • odbywa się w uzgodnionych indywidualnie z kredytobiorcą:
  – miesięcznych, kwartalnych lub półrocznych ratach kapitałowych
  – oraz malejących miesięczych ratach odsetkowych
 • może następować poprzez:
  – wpłaty gotówkowe w Banku
  – stałą dyspozycję
  – przelew lub wpłatę na rachunek kredytowy z rachunku w innym banku
  – lub na poczcie
 • możliwość karencji w spłacie kredytu
 • wcześniejsza spłata części lub całości kredytu – bez opłat

Odsetki i prowizje

 • rozpatrzenie wniosku – bez opłat
 • oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej
 • prowizja jednorazowa naliczana od kwoty kredytu
 • odsetki naliczane są bieżąco od aktualnego stanu zadłużenia – raty odsetkowe malejące
 • wcześniejsza spłata części lub całości kredytu – bez opłat

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z RODO.