Kapitał Polski

Mastercard Business – karta kredytowa

Mastercard Business – karta kredytowa - 8

Karta kredytowa Mastercard Business to międzynarodowa karta kredytowa zapewniająca wygodne zakupy z bezpłatnym kredytem do 54 dni. To wygoda płacenia i kredyt, który zawsze masz pod kontrolą.

Zalety karty

 • darmowy kredyt – do 54 dni
 • limit kredytowy przyznawany jest indywidualnie każdemu wnioskodawcy na podstawie zweryfikowanych przez Bank danych z wniosku 

 

 • użytkowanie karty – bez opłat
 • minimalna wymagana spłata – tylko 5% (minimum 50 PLN)

Cechy karty

 • okres ważności – 4 lata
 • waluta rozliczeniowa – EUR
 • zasięg: międzynarodowa
 • oprocentowanie - zmienne w stosunku rocznym
 • płatności internetowe - tak

Możliwości

 • płatności za zakupy i usługi:
  – w punktach handlowo – usługowych oznaczonych logo Mastercard
  – przez Internet, przez telefon i np. w taksówkach
 • dostęp do gotówki:
  – w bankomatach oznaczonych logo Mastercard
  – w bankach członkowskich organizacji Mastercard
 • inne:
  – sprawdzenie wysokości wolnych środków oraz wydruk mini wyciągu /w bankomatach świadczących taką usługę/
  – dokonanie zmiany numeru PIN /w bankomatach świadczących taką usługę/

Warunki wydania

 • aby otrzymać kartę wystarczy:
  • posiadać zdolność kredytową
  • złożyć wniosek o jej wydanie
  • dostarczyć do Banku wymagane dokumenty
  • poczekaj na decyzję kredytową
  • podpiszesz umowę, a Kartę kredytową odbierzesz w Oddziale
 • standardowo wydanie karty trwa do 14 dni roboczych od momentu złożenia wniosku.
 • aktualnym Klientom Banku (m.in. posiadaczom rachunku bieżącego) oferujemy wydanie karty przy minimum formalności
 • jeśli posiadasz kartę kredytową w innym banku, możesz ją przenieść na korzystnych zasadach do naszego Banku
 • nie ma konieczności posiadania konta w EBS

Bez opłat

 • użytkowanie karty – bez opłat
 • płatności w punktach handlowo – usługowych w kraju i za granicą – bez opłat
 • miesięczne zestawienie operacji – bez opłat
 • sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie – bez opłat
 • zmiana limitu kredytowego – bez opłat
 • zastrzeżenie karty – bez opłat

Jak działa karta kredytowa ?

Limit kredytowy

 • razem z kartą otrzymasz indywidualnie ustalony limit wydatków, którego wysokość będzie uzależniona od Twoich możliwości finansowych. Posługując się kartą będziesz wykorzystywał przyznany limit i po zakończeniu każdego miesięcznego cyklu rozliczeniowego otrzymasz wyciąg z zestawieniem wydatków dokonanych kartą
 • cykl rozliczeniowy – okres miesięczny liczony od dnia następnego po oznaczonym przez kredytobiorcę dniu w miesiącujako dzień rozliczenia włącznie, po zakończeniu którego generowane jest zestawienie transakcji
 • dokonując spłaty zwiększasz dostępny limit i możesz go ponownie wykorzystać do kolejnych transakcji

Spłata zadłużenia

 • Jeśli spłacisz całe zadłużenie, wynikające z dokonanych transakcji bezgotówkowych w terminie podanym na wyciągu, nie zapłacisz żadnych odsetek.
 • Jeśli nie spłacisz całego zadłużenia, Bank udzieli Ci oprocentowanego kredytu, spłacasz go wraz z odsetkami w dogodnym dla Ciebie terminie.
 • Jeśli korzystasz z kredytu sam decydujesz, jaką wartość zadłużenia spłacić w danym miesiącu (minimalna wymagana kwota spłaty zadłużenia wynosi tylko 5% – minimum 50 zł miesięcznego zadłużenia podanego na wyciągu).

Spłaty zadłużenia możesz dokonywać na kilka sposobów

 • przelew w Banku, innych bankach lub przez Internet
 • wpłatę gotówki w Banku, innych bankach lub na poczcie

Termin spłaty zadłużenia

 • na spłatę zadłużenia masz do 24 dni, licząc od dnia zakończenia cyklu rozliczeniowego
 • termin spłaty zadłużenia podany jest na zestawieniu wszystkich operacji dokonanych kartą
 • musisz pamiętać, aby dokonać operacji spłaty odpowiednio wcześniej, aby pieniądze były na rachunku karty najpóźniej w terminie spłaty określonym na zestawieniu operacji
 • jeżeli dzień spłaty przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy wówczas za dzień spłaty przyjmuje się pierwszy dzień roboczy następujący po tym dniu.

Sposób rozliczenia transakcji dokonanych kartą

 • operacje bezgotówkowe – odsetki od transakcji bezgotówkowych dokonanych w poprzednim cyklu rozliczeniowym naliczane są, o ile nie została dokonana całkowita spłata zadłużenia wskazanego w poprzednim zestawieniu operacji. Dokonanie całkowitej spłaty zadłużenia powoduje zaniechanie naliczania tych odsetek
 • operacje gotówkowe – odsetki od transakcji gotówkowych naliczane są za każdy dzień od daty dokonania wypłaty do dnia spłaty zadłużenia wykorzystanego w ten sposób kredytu
 • operacje zagraniczne – operacje dokonane w walucie obcej innej niż euro przeliczane są przez Mastercard z waluty transakcji na euro w oparciu o kurs własny Mastercard, a następnie na złote w dniu przetworzenia przez agenta rozliczeniowego banku operacji otrzymanej od agenta rozliczeniowego, według obowiązującego w SGB-Banku S.A. kursu sprzedaży dewiz dla euro.

Wznowienie karty

 • po upływie ważności karty, automatycznie wydawana jest kolejna karta, chyba że posiadacz karty na 30 dni przed upływem terminu jej ważności złoży inną dyspozycję.

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z RODO.