Kapitał Polski

Zastrzeganie kart

 • w przypadku zgubienia lub kradzieży karty należy niezwłocznie dokonać zastrzeżenia karty telefonicznie w PolCard oraz w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia potwierdzić zastrzeżenie w formie pisemnej w Oddziale Banku prowadzącym rachunek
 • Posiadacz rachunku może zastrzec wszystkie karty wydane Użytkownikom do rachunku
 • w przypadku zatrzymania karty w bankomacie należy skontaktować się z bankiem lub firmą, do której należy bankomat, sytuacja taka może zdarzyć się z kilku powodów i nie oznacza automatycznie, że ktoś chce nas okraść lub że karta jest uszkodzona
 • zatrzymanie karty w bankomacie i automatyczne jej zastrzeżenie powodują kolejne trzy błędne próby wprowadzenia numeru PIN
 • Zastrzeżenie kart w biurze First Data Polcard S.A. (PolCard S.A.) można zgłaszać przez całą dobę przez siedem dni w tygodniu pod numerami telefonów:
  – z kraju – tel. 22 515 31 50
  – z zagranicy – tel. (00 48 22) 515 31 50 lub (00 48 22) 515 30 00
 • Zastrzeżenie musi być potwierdzone na piśmie w Oddziale Banku który wydał kartę:
  Oddział Krasne – tel. 17 855 57 92
  I Oddział Rzeszów – tel. 17 857 93 12
  II Oddział Rzeszów – tel. 17 852 80 02
  III Oddział Rzeszów – tel. 17 850 11 52
  IV Oddział Rzeszów – tel. 17 850 43 31
 • zastrzeżenie karty powoduje niemożliwość zrealizowania transakcji autoryzowanych przez Bank
 • zastrzeżenie karty nie może być odwołane
 • w przypadku utraty karty za granicą można skorzystać z:
  – awaryjnej wypłaty gotówki – użytkownik otrzymuje jednorazowo pewną kwotę
  – wydania karty zastępczej – użytkownikowi dostarczana jest karta zastępcza podobnej funkcjonalności
 • aby skorzystać z jednej z tych usług należy skontaktować się z Bankiem lub organizacją płatniczą, we współpracy z którą karta została wydana
 • by otrzymać nową kartę, w miejsce utraconej lub zastrzeżonej, należy skontaktować się z Oddziałem Banku prowadzącym rachunek
 • Bank przejmuje odpowiedzialność finansową z tytułu używania utraconej Karty przez osoby nieupoważnione od momentu dokonania telefonicznego zgłoszenia zastrzeżenia w PolCard z wyłączeniem operacji dokonanych przy użyciu prawidłowego PIN po fakcie zgłoszenia utraty karty
 • Użytkownik karty może skorzystać z ubezpieczenia dla posiadaczy kart płatniczych zapewniającego bezpieczeństwo w przypadku nieuprawnionego użycia karty lub kradzieży gotówki pobranej z bankomatu, ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą, ubezpieczenia ochrony prawnej, czy też ubezpieczenia na życie oraz następstw nieszczęśliwych wypadków na czas podróży
 • Klienci posiadający kartę płatniczą SGB mogą korzystać z Krajowego Systemu Zastrzegania Kart, obsługiwanego przez Związek Banków Polskich.
 • System zastrzegania Kart pozwala zastrzec kartę bez konieczności pamiętania numeru infolinii do banku. System ZBP oparty jest na technologii rozpoznawania mowy, a jego funkcją jest automatyczne przekierowywanie klientów na infolinię SGB, celem dokonania zastrzeżenia karty.
 • Numer telefonu pod którym funkcjonuje System Zastrzegania Kart to (+48) 828 828 828.
 • Dodatkowe informacje dotyczące Systemu Zastrzegania Kart dostępne są na stronie internetowej www.zastrzegam.pl
 • System zastrzegania Kart to:
 • rozwiązanie pozwalające na szybkie zastrzeżenie karty płatniczej nawet jeśli nie znamy numeru telefonu do swojego banku
 • kluczowym elementem systemu jest zautomatyzowana infolinia IVR, wykorzystująca technologię rozpoznawania mowy (portal głosowy)
 • portal głosowy przekierowuje posiadacza karty do właściwej infolinii wydawcy w celu zastrzeżenia karty

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z RODO.