Kapitał Polski

Płatności masowe

Płatności masowe - 8

System Płatności Masowych jest specjalistyczną usługą rozliczeniową skierowaną do Klientów EBS obsługujących dużą liczbę płatników dokonujących tzw. płatności masowych z tytułu sprzedaży towarów i usług (np. usługi telekomunikacyjne, komunalne itp.).

 

Dzięki temu rozwiązaniu Klient może uzyskać szybki dostęp do pełnej informacji o wpłatach dokonanych na jego rzecz oraz zautomatyzować procesy księgowe i ewidencję wpłat w systemie finansowo-księgowym.

Rozwiązanie polega na przyporządkowaniu, przez Klienta – posiadacza rachunku bieżącego w Banku – każdemu swojemu płatnikowi, indywidualnego „wirtualnego” numeru zawierającego identyfikator płatnika/płatności.
W momencie wpływu środków do banku „wirtualny” numer rachunku płatnika/płatności zamieniany jest na właściwy numer rachunku bieżącego Klienta i wpłaty księgowane są na wskazanym rachunku bieżącym Klienta.
Informacje o otrzymanych wpłatach zawierające identyfikatory płatnika/płatności są zapisywane w pliku i przekazywane przez Bank Klientowi w sposób, który umożliwia ich wczytanie do systemu finansowo-księgowego Klienta, a następnie automatyczne ich rozksięgowanie na indywidualne konta poszczególnych płatników

Warunkiem uzyskania dostępu do usługi Płatności Masowe jest:

  • posiadanie rachunku bieżącego w EBS
  • złożenie wniosku o dostęp do usługi Płatności Masowe
  • podpisanie załącznika do umowy RB dotyczącego świadczenia usługi Płatności Masowe

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z RODO.