Kapitał Polski

Visa Business zbliżeniowa

Visa Business zbliżeniowa - 8

Karta Visa Business zbliżeniowa

To międzynarodowa debetowa karta płatnicza, dzięki której zrealizujesz służbowe transakcje gotówkowe i bezgotówkowe. Możesz nią płacić w hotelach, sklepach, na stacjach benzynowych – we wszystkich miejscach oznaczonych logo Visa.

 

 • wygodniejsza i bardziej bezpieczna niż noszona gotówka
 • to swoboda korzystania z pieniędzy przez 24 godziny na dobę
 • to dostęp do własnych pieniędzy niezależnie od miejsca pobytu

Bezpieczne transakcje

 • możliwość zmiany nr PIN
 • w przypadku utraty karty Bank przejmuje odpowiedzialność za transakcje dokonane po jej zastrzeżeniu
 • kontrolowanie wydatków
 • możliwość ustalenia indywidualnych limitów wypłat
 • możliwość sprawdzenia limitu wydatków w bankomatach Spółdzielczej Sieci
 • miesięczne zestawienie transakcji dokonanych kartą

Cechy karty

 • okres ważności – karta wydawana jest na okres 4 lat z możliwością wznowienia na kolejny okres
 • zastosowanie – bankomaty, sklepy, hotele, biura podróży, stacje benzynowe itp. honorujące kartę Visa (oznaczone emblematem Visa)
 • rozliczanie transakcji – obciążanie rachunku Klienta kwotą operacji oraz wynikających z tego tytułu opłat i prowizji dokonywane jest w dniu wpływu operacji do Banku
 • rozliczanie operacji dokonanych za granicą odbywa się po ich przeliczeniu na złote

Warunki wydania

 • kartę może otrzymać właściciel lub pracownik firmy która posiada rachunek bieżący lub pomocniczy w EBS
 • kartę można zamówić już przy zakładaniu rachunku bieżącego
 • do każdego rachunku firmy może być wydana dowolna liczba kart

Limity transakcji

 • dostępne środki
  – kartą można dokonywać płatności lub wypłat do wysokości salda na rachunku pomniejszonego o nierozliczone z Bankiem transakcje dokonane kartami, z uwzględnieniem limitów
 • dziennych
  – w przypadku kilku kart wydanych do tego samego rachunku, działają one w oparciu o tę samą kwotę dostępną (saldo rachunku bieżącego)
 • standardowe limity wypłat dziennych
  – limit zakupów – 5.000 PLN
  – limit wypłat w bankomacie – 2.000 PLN

Bez opłat

 • zakupy w Polsce i na świecie
 • wypłaty gotówki w bankomatach Spółdzielczej Sieci
 • użytkowanie karty
 • zastrzeżenie karty
 • doładowania telefonu pre-paid

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z RODO.