Kapitał Polski

Rachunek pomocniczy

Rachunek pomocniczy - 8

Rachunek pomocniczy

 • przeznaczony jest do realizacji określonych operacji (np. gromadzenia środków pieniężnych, przeprowadzania rozliczeń związanych z wydzielonymi funduszami celowymi lub specjalnymi)
 • cechuje się funkcjonalnością zbliżoną do rachunku bieżącego
 • jest to konto dla firm, organizacji – posiadaczy rachunków bieżących w EBS lub innych bankach.

 

Możliwości

 • gromadzenie środków pieniężnych
 • przeprowadzanie rozliczeń finansowych krajowych i zagranicznych
 • przeprowadzanie każdej operacji finansowej w każdym oddziale Banku oraz poprzez bankowość elektroniczną
 • dostęp do nowoczesnych usług dodatkowych

Usługi w ramach rachunku

Karty płatnicze

Umożliwiają płatności oraz wypłaty z bankomatów w kraju i za granicą w ramach salda rachunku, wszystkie transakcje rozliczane są na bieżąco.

Usługi bez opłat

 • prowadzenie rachunku dla posiadaczy rachunków bieżących w EBS
 • wypłaty z wpływów bieżących
 • telefoniczna informacja o stanie salda na rachunku
 • wypłaty w kraju kartami debetowymi w bankomatach Spółdzielczej Sieci
 • płatności bezgotówkowe kartami płatniczymi
 • wyciąg po każdej zmianie salda
 • przelewy wewnętrzne poprzez e-BANK EBS

Atrakcyjne ceny

 • niska opłata za prowadzenie rachunku 
 • dostęp do rachunku przez internet bez abonamentu
 • prowizja za wpłatę gotówki znacznie poniżej poziomu innych banków
 • niskie prowizje od przelewów i stałych zleceń

Całodobowy dostęp do rachunku

 • e-BANK EBS – przelewy, informacja o rachunku
 • wrzutnia nocna – wpłaty gotówkowe
 • karty płatnicze- dostęp do pieniędzy w kraju i za granicą

Otwarcie konta – wymagane dokumenty do otwarcia rachunku

 • dokumenty stwierdzające osobowość prawną podmiotu (np. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, koncesja)
 • zawiadomienie o nadaniu numeru statystycznego REGON
 • decyzja o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP
 • dokumenty stwierdzające, że podmiot został utworzony zgodnie z przepisami prawa – w przypadku nie prowadzących działalności gospodarczej organizacji społecznych, politycznych, zawodowych, funduszy celowych, fundacji, związków zawodowych
 • inne uzgodnione z Bankiem

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z RODO.