Spółdzielcza Grupa Bankowa

Wymagane dokumenty i formularze kredytowe

ROZLICZAJĄCA SIĘ NA PODSTAWIE KARTY PODATKOWEJ

 • dowód tożsamości (do wglądu)
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
 • decyzja nadającą numer NIP i REGON
 • aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego i ZUS o niezaleganiu w płaceniu zobowiązań
 • zaświadczenie o wysokości obrotów na rachunkach bankowych w innych bankach
 • zaświadczenie o zadłużeniach w innych bankach

ROZLICZAJĄCA SIĘ NA PODSTAWIE RYCZAŁTU

 • dowód tożsamości (do wglądu)
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
 • decyzja nadającą numer NIP i REGON
 • PIT-27 (PIT 28) z ostatniego okresu
 • miesięczną deklarację na podatek VAT z ostatniego miesiąca
 • aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego i ZUS o niezaleganiu w płaceniu zobowiązań
 • zaświadczenie o wysokości obrotów na rachunkach bankowych w innych bankach
 • zaświadczenie o zadłużeniach w innych bankach

ROZLICZAJĄCA SIĘ NA ZASADACH OGÓLNYCH TJ. KSIĄŻKA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

 • dowód tożsamości (do wglądu)
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
 • decyzja nadającą numer NIP i REGON
 • aktualny bilans oraz informacje o stanie majątkowym i sytuacji gospodarczej
 • książka przychodów i rozchodów do wglądu
 • PIT-5 z ostatniego okresu
 • miesięczną deklarację na podatek VAT z ostatniego miesiąca
 • rozliczenie roczne podatnika z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej z ostatniego roku
 • aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego i ZUS o niezaleganiu w płaceniu zobowiązań
 • zaświadczenie o wysokości obrotów na rachunkach bankowych w innych bankach
 • zaświadczenie o zadłużeniach w innych bankach

PROWADZĄCA PEŁNĄ KSIĘGOWOŚĆ

 • dowód tożsamości (do wglądu)
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
 • decyzja nadającą numer NIP i REGON
 • bilans z rachunkiem wyników z ostatniego roku
 • rachunek wyników z ostatniego okresu
 • rozliczenie roczne podatnika z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej z ostatniego roku
 • aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego i ZUS o niezaleganiu w płaceniu zobowiązań
 • zaświadczenie o wysokości obrotów na rachunkach bankowych w innych bankach
 • zaświadczenie o zadłużeniach w innych bankach

  FIRMY POSIADAJĄCE OSOBOWOŚĆ PRAWNĄ

 • dowody tożsamości osób reprezentujących (do wglądu)
 • aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego
 • umowa spółki, statut przedsiębiorstwa państwowego, spółdzielni, stowarzyszenia, fundacji
 • decyzję nadającą numer NIP i REGON
 • sprawozdanie finansowe z ostatniego okresu
 • zaświadczenie o wysokości obrotów na rachunkach w innych bankach
 • zaświadczenie o zadłużeniach w innych bankach
 • aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego i ZUS o niezaleganiu w płaceniu zobowiązań

 

 • Dokumentacja do wniosku kredytowego ustalana jest indywidualnie z kredytobiorcą w zależności od rodzaju, kwoty i przeznaczenia kredytu.
 • Powyższy wykaz obejmuje najczęściej wymagane typy dokumentów.
 • EBS zastrzega sobie prawo do wskazania dodatkowych dokumentów, od dostarczenia których uzależnia udzielenie Kredytu.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką RODO.

Zamknij komunikat