Kapitał Polski

EKO kredyt - na cele związane z ekologią

EKO kredyt - na cele związane z ekologią - 10

Kredytem gotówkowym EKO KREDYT szybko i bez zbędnych formalności można sfinansować:

 • zakup instalacji fotowoltaicznych,
 • zakup nowej instalacji grzewczej,
 • zakup materiałów budowlanych wchodzących w skład instalacji grzewczej,
 • pokrycie kosztów montażu instalacji fotowoltaicznych, źródła ciepła i instalacji w ramach kredytowanej inwestycji,
 • pokrycie kosztów przyłączenia do sieci ciepłowniczej, gazowej, elektroenergetycznej,
 • pokrycie kosztów przyłączenia do sieci ciepłowniczej, gazowej, elektroenergetycznej,
 • zakup materiałów budowlanych wykorzystywanych do docieplenia budynków mieszkalnych wraz z wykonaniem usługi docieplenia,
 • zakup stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wykonaniem usługi jej montażu,
 • zakup materiałów budowlanych wchodzących w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej,
 • pokrycie kosztów wykonania ekspertyz lub branżowej dokumentacji projektowej w ramach realizacji kredytowanej inwestycji,
 • zakup sprzętu AGD A+++,
 • zakup i instalacja przydomowej ekologicznej oczyszczalni ścieków,
 • własne potrzeby konsumpcyjne klienta i/lub (jednocześnie ze wskazanymi powyżej).

Zalety

 • krótki czas rozpatrywania wniosków
 • niskie oprocentowanie
 • długi okres kredytowania – do 7 lat (84 miesiące)
 • proste zabezpieczenie

Kwota kredytu

 • określana jest indywidualnie uzależniona jest od dochodów kredytobiorcy (maksymalnie 15-to krotne miesięczne dochody netto kredytobiorcy), nie więcej niż 50 000,00 zł
 • w przypadku pewnego i wiarygodnego zabezpieczenia (kaucja) kwota kredytu może być zwiększona i maksymalna kwota jednostkowego kredytu wynosi 
  100 000 PLN
 • kredyt może wziąć kilka osób łącznie i dzięki temu otrzymać wyższą kwotę kredytu kredyt może być wypłacony:
  – jednorazowo lub w transzach
  – w postaci gotówki lub bezgotówkowo przelewem na wskazany rachunek

Warunki uzyskania

 • posiadanie bieżącej i prognozowanej zdolności do spłaty kredytu wraz z odsetkami
 • złożenie wypełnionego wniosku o kredyt i wskazanych przez Bank dokumentów
  (dokumentacja do wniosku ustalana jest indywidualnie z Wnioskodawcą)
 • udokumentowanie osiąganych dochodów
 • podpisanie umowy o kredyt i ustanowienie wymaganego zabezpieczenia
 • czas rozpatrywania wniosków o kredyt wynosi od 1 do 14 dni
 • do uzyskania kredytu nie jest wymagane posiadanie konta oraz udziału członkowskiego w EBS

Zabezpieczenie

 • poręczenie majątkowe osób fizycznych
 • przeniesienie środków pieniężnych na rachunek Banku
 • weksel
 • inne przewidziane prawem cywilnym i wekslowym

Zabezpieczeniem może być jedna z przedstawionych form, bądź też różne formy stosowane równocześnie.

Spłata kredytu

Odbywa się w uzgodnionych indywidualnie z kredytobiorcą: miesięcznych, kwartalnych lub półrocznych ratach kapitałowych oraz malejących miesięcznych ratach odsetkowych

Może następować poprzez:

 • wpłaty gotówkowe w Banku
 • stałą dyspozycję
 • przelew lub wpłatę na rachunek kredytowy z rachunku w innym banku lub na poczcie

Wcześniejsza spłata części lub całości kredytu – bez opłat

Odsetki i prowizje

 • rozpatrzenie wniosku – bez opłat
 • oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej
 • prowizja jednorazowa naliczana od kwoty kredytu
 • odsetki naliczane są bieżąco od aktualnego stanu zadłużenia – raty odsetkowe malejące
 • wcześniejsza spłata części lub całości kredytu – bez opłat

Inne postanowienia

Bak wymaga rozliczenia jedynie 60% nakładów w ciągu 6-ciu miesięcy od dnia uruchomienia kredytu.

Pliki do pobrania

Rozmiar: PDF, 1.25 MB
Rozmiar: PDF, 0.39 MB
Rozmiar: PDF, 0.38 MB
Rozmiar: PDF, 0.39 MB

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z RODO.