Kapitał Polski

Kantor walutowy

Kantor walutowy - 10

Szybka wymiana walut przez internet w bankowości elektronicznej.

Usługa dostępna w dni robocze od 9:00 do 15:30.

 

Bank udostępnia również możliwość wymiany walut w Kantorze SGB poza wskazanym wyżej przedziałem czasowym (w tzw. czasie rozszerzonym) z zastrzeżeniem, iż Bank ogranicza korzystanie z usługi w przypadku przekroczenia ustalonych przez Bank limitów transakcyjnych.

Limity transakcyjne:

Limit pojedynczej transakcji wymiany walut w czasie rozszerzonym wynosi 50.000,00 tys. zł/ równowartość tej kwoty wyrażoną w walucie obcej.
Maksymalna suma wszystkich operacji w czasie rozszerzonym dokonanych przez klientów wynosi 100.000,00 zł / równowartość tej kwoty wyrażoną w walucie obcej.
Po przekroczeniu tego limitu nastąpi wstrzymanie sesji w Kantorze SGB, o czym klient zostanie poinformowany w formie komunikatu.

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z RODO.