Kapitał Polski

Lokum remont - remontowy

Lokum remont - remontowy - 10

Przeznaczenie kredytu

 • modernizacja, remont mieszkania lub domu
 • zakup wyposażenia mieszkania lub domu
 • zakup, budowa domku letniskowego
 • zakup, budowa garażu
 • zakup działki budowlanej lub rekreacyjnej

 

Kwota kredytu

 • określana jest indywidualnie
 • uzależniona jest od dochodów kredytobiorcy (maksymalnie 25 krotne miesięczne dochody netto kredytobiorcy)
 • kredyt może wziąć kilka osób łącznie i dzięki temu otrzymać wyższą kwotę kredytu
 • kredyt może być wypłacony:
  – jednorazowo lub w transzach
  – w postaci gotówki lub bezgotówkowo przelewem na wskazany rachunek

Okres kredytowania 

wynosi od 6 miesięcy do 120 miesięcy (10 lat) od daty podpisania umowy kredytu

Warunki uzyskania

 • posiadanie bieżącej i prognozowanej zdolności do spłaty kredytu wraz z odsetkami
 • złożenie wypełnionego wniosku o kredyt i wskazanych przez Bank dokumentów (dokumentacja do wniosku ustalana jest indywidualnie w zależności od kwoty i przeznaczenia kredytu)
 • udokumentowanie osiąganych dochodów
 • podpisanie umowy o kredyt i ustanowienie wymaganego zabezpieczenia
 • czas rozpatrywania wniosków o kredyt wynosi od 1 do 14 dni
 • do uzyskania kredytu nie jest wymagane posiadanie konta osobistego w EBS

Zabezpieczenie

 • poręczenie majątkowe osób fizycznych
 • przeniesienie środków pieniężnych na rachunek Banku
 • ustanowienie hipoteki na nieruchomości z cesją praw z umowy ubezpieczenia
 • zastaw rejestrowy z cesją praw z umowy ubezpieczenia
 • weksel
 • inne przewidziane prawem cywilnym i wekslowym

Zabezpieczeniem może być jedna z przedstawionych form, bądź też różne formy stosowane równocześnie.

Spłata kredytu

odbywa się w uzgodnionych indywidualnie z kredytobiorcą: miesięcznych ratach kapitałowych oraz malejących miesięcznych ratach odsetkowych

Może następować poprzez:

 • wpłaty gotówkowe w Banku
 • stałą dyspozycję
 • przelew lub wpłatę na rachunek kredytowy z rachunku w innym banku lub na poczcie
 • możliwość karencji w spłacie kredytu.

Koszty

 • rozpatrzenie wniosku – bez opłat
 • oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej
 • prowizja jednorazowa naliczana od kwoty kredytu
 • odsetki naliczane są bieżąco od aktualnego stanu zadłużenia – raty odsetkowe malejące
 • wcześniejsza spłata części lub całości kredytu – bez opłat

Pliki do pobrania

Rozmiar: PDF, 1.25 MB
Rozmiar: PDF, 0.28 MB
Rozmiar: PDF, 0.38 MB
Rozmiar: PDF, 0.39 MB

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z RODO.