Kapitał Polski

Pozostałe usługi

Pozostałe usługi - 10

Opłata rachunków

W kasach EBS można dokonać opłat rachunków min. za:

 • energię elektryczną
 • gaz
 • telefon
 • telewizję kablową
 • składki ubezpieczeniowe / KRUS
 • raty kredytowe

 

Wszystkie transakcje realizowane są w systemie ELIXIR. Oznacza to, że najpóźniej na drugi dzień roboczy po dokonaniu opłaty, pieniądze powinny znaleźć się na koncie adresata

Opłata abonamentu RTV

W EBS można regulować opłaty za abonament radiowo-telewizyjny za pomocą:

 • polecenia przelewu
 • wpłaty gotówkowej
 • zleceń stałych

Na druku polecenia przelewu / wpłaty gotówkowej należy wpisać:

 • dane abonenta (imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres)
 • nr książeczki radiofonicznej
 • okres, za jaki reguluje się płatność
 • numery rachunków bankowych dla poszczególnych kartotek radiofonicznych przyporządkowane są wg kodu pocztowego właściwego dla miejsca zamieszkania
  • aby uzyskać właściwy numer rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłaty z tytułu opłaty abonamentu RTV można skorzystać z wyszukiwarki
  • w przypadku regulowania zaległych opłat abonamentu RTV należy skontaktować się z Urzędem Pocztowym w celu ustalenia właściwej kwoty opłaty tj. z odsetkami za zwłokę

Przelewy krajowe

W EBS istnieje możliwość dokonywania przelewów:

 • w Oddziale Banku
 • przez internet poprzez e-BANK EBS
 • poprzez aplikacje mobilne Banku
 • poprzez zlecenia stałe oraz polecenie zapłaty

Polecenia przelewu w formie papierowej należy składać na druku standardowym (formularz dowodu wpłaty/polecenia przelewu zgodny z Polską Normą nr PN-F-01101). Od 1 lipca 2004 r. obowiązują wyłącznie nowe numery rachunków bankowych (NRB).

 • Przelewy/wpłaty gotówkowe wewnętrzne pomiędzy rachunkami prowadzonymi w EBS – realizowane są w czasie rzeczywistym.
 • Przelewy/wpłaty gotówkowe zewnętrzne na rachunki w innych bankach krajowych – realizowane są za pośrednictwem Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. (system ELIXIR, SORBNET).

Wpłata i wypłata dyskretna

Na życzenie, Klient ma możliwość dokonać wpłaty i wypłaty gotówki poza salą obsługi Klienta (w osobnym pomieszczeniu) w sposób zapewniający dyskrecję operacji.

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z RODO.