Kapitał Polski

Visa zbliżeniowa "młodzieżowa" - karta debetowa

Visa zbliżeniowa "młodzieżowa" - karta debetowa - 10

Karta Visa zbliżeniowa „młodzieżowa” to międzynarodowa debetowa karta płatnicza

 • jest wygodniejsza i bardziej bezpieczna niż noszenie gotówki ze sobą
 • to swoboda korzystania z pieniędzy przez 24 godziny na dobę
 • to dostęp do własnych pieniędzy niezależnie od miejsca pobytu
 • może być wydana osobom w wieku 13 – 30 lat, posiadających w Banku konto osobiste

 

Cechy karty

 • okres ważności - karta jest ważna przez 4 lata z możliwością wznowienia na kolejny okres
 • zastosowanie - bankomaty, sklepy, hotele, biura podróży, stacje benzynowe itp. honorujące kartę Visa (oznaczone emblematem Visa)
 • rozliczanie transakcji - Bank obciąża konto kwotą operacji oraz opłat i prowizji, które z niej wynikają, w dniu jej wpływu do banku

Warunki wydania

 • kartę może otrzymać każda osoba, która:
  – otworzy konto osobiste w EBS
  – złoży wniosek o wydanie karty i podpisze umowę
 • kartę można zamówić już przy zakładaniu konta osobistego
 • jeżeli posiadaczem konta osobistego jest osoba niepełnoletnia, z wnioskiem o wydanie karty występuje rodzic lub opiekun prawny

Limity transakcji

 • dostępne środki
 • kartą można dokonywać płatności lub wypłat do wysokości salda na rachunku pomniejszonego o nierozliczone z Bankiem transakcje dokonane kartami, z uwzględnieniem limitów dziennych
 • standardowe limity wypłat dziennych:
  – limit transakcji bezgotówkowych (w tym internetowych) – 500 zł
  – limit wypłat gotówki – 500 zł

Bez opłat

 • pierwsza karta do konta osobistego
 • zakupy w Polsce i na świecie
 • wypłaty gotówki w bankomatach Spółdzielczej Sieci
 • usługa sprawdzania salda konta w bankomatach SGB
 • zastrzeżenie karty

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z RODO.