Kapitał Polski

Mastercard - karta przedpłacona

Mastercard - karta przedpłacona - 10

Karta Mastercart Przedpłacona

 • to międzynarodowa karta płatnicza
 • jest wygodniejsza i bardziej bezpieczna niż noszenie gotówki ze sobą
 • to swoboda korzystania z pieniędzy przez 24 godziny na dobę
 • to dostęp do własnych pieniędzy niezależnie od miejsca pobytu
 • płatności w punktach handlowo-usługowych oraz wypłata gotówki
 • kartami można dokonywać operacji z fizycznym użyciem karty oraz bez fizycznego przedstawienia karty

 

Cechy karty

 • okres ważności - karta jest ważna przez 4 lata
 • zastosowanie - bankomaty, sklepy, hotele, biura podróży, stacje benzynowe itp. honorujące kartę Mastercard (oznaczone emblematem Mastercard)
 • rozliczanie transakcji - Bank obciąża konto kwotą operacji oraz opłat i prowizji, które z niej wynikają, w dniu jej wpływu do banku

Warunki wydania

 • kartę może otrzymać każda osoba, która złoży wniosek o wydanie karty i podpisze umowę
 • kartę można zamówić przy każdej wizycie w Banku lub przy zakładaniu konta osobistego
 • użytkownikiem karty może być osoba fizyczna, która ukończyła 7 lat
 • o kartę może wnioskować wyłącznie rodzic lub opiekun prawny małoletniego, a dzienny limit transakcji dla tej karty nie może być wyższy niż 100 zł

Limity transakcji

 • do kart obowiązują limity ilościowe transakcji jak i kwotowe
 • standardowe limity wypłat dziennych:
  – limit transakcji bezgotówkowych (w tym internetowych) – 3.000 zł (15 transakcji, w tym 10 internetowych)
  – limit wypłat gotówki – 1.500 zł (5 transakcji)

Bez opłat

 • zakupy w Polsce i na świecie
 • wypłaty gotówki w bankomatach Spółdzielczej Sieci
 • usługa sprawdzania salda konta w bankomatach SGB
 • zastrzeżenie karty
 • użytkowanie karty

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z RODO.