Kapitał Polski

Lokum kredyt - mieszkaniowy

Lokum kredyt - mieszkaniowy - 10

Lokum kredyt to kredyt złotówkowy przeznaczony na cele mieszkaniowe z atrakcyjnym oprocentowaniem, niezależnie od kwoty kredytu i wysokości wkładu własnego i niską jednorazową prowizją. Od 1 stycznia 2023 r. Bank propunuje również ten produkt kredytowy z okresowo stałą stopą procentową, przez okres 5 lat.  

Zalety

 • prosta procedura udzielania kredytu (minimum formalności i dokumentów)
 • krótki czas rozpatrywania wniosku (szybka decyzja kredytowa)
 • konkurencyjne oprocentowanie niezależne od kwoty kredytu i wysokości wkładu własnego
 • kwota kredytu – do 80% wartości inwestycji
 • długi okres kredytowania – do 25 lat – dzięki temu miesięczne raty są niskie
 • możliwość sfinansowania kredytem kosztów związanych z inwestycją
 • możliwość refinansowania już zaciągniętych kredytów mieszkaniowych
 • wygodny sposób spłaty kredytu – optymalna wysokość rat
 • możliwość karencji – czasowego zawieszenia spłat kapitału
 • bez obowiązku ubezpieczenia

Przeznaczenie kredytu

 • zakup, budowa lub rozbudowa domu
 • zakup lub wykup mieszkania
 • zakup działki budowlanej
 • finansowanie wkładów członkowskich w spółdzielniach
 • przebudowa strychów lub innych pomieszczeń na cele mieszkalne
 • rozbudowa lub remont lokali i budynków mieszkalnych, w zakresie wymagającym pozwolenia Nadzoru budowlanego
 • spłata kredytu mieszkaniowego w innym banku
 • inne cele, spełniające warunki ustalone przez Bank dla tego produktu.

Warunki uzyskania

 • posiadanie bieżącej i prognozowanej zdolności do spłaty kredytu wraz z odsetkami
 • złożenie wypełnionego wniosku o kredyt i wskazanych przez Bank dokumentów
 • udokumentowanie osiąganych dochodów
 • podpisanie umowy o kredyt i ustanowienie wymaganego zabezpieczenia
 • do uzyskania kredytu nie jest wymagane posiadanie konta osobistego w EBS

Kwota kredytu

 • ustalana jest indywidualnie i uzależniona jest od wysokości udokumentowanych dochodów kredytobiorcy
 • kredyt może wziąć kilka osób łącznie i dzięki temu otrzymać wyższą kwotę kredytu
 • maksymalna kwota kredytu może wynieść 80% planowanych kosztów inwestycji
 • kredytem można sfinansować koszty związane z inwestycją (m.in. prowizja agencji nieruchomości, opłaty sądowe i notarialne)
 • kredyt udzielany jest w PLN
 • kredyt może być wypłacony:
  – jednorazowo lub w transzach
  – w postaci gotówki lub bezgotówkowo przelewem na wskazany rachunek

Zabezpieczenie

 • ustanowienie hipoteki na nieruchomości z cesją praw z umowy ubezpieczenia
 • poręczenie majątkowe osób fizycznych
 • przeniesienie środków pieniężnych na rachunek Banku
 • weksel,
 • inne przewidziane prawem cywilnym i wekslowym

Zabezpieczeniem może być jedna z przedstawionych form, bądź też różne formy stosowane równocześnie.

Spłata kredytu

Odbywa się w uzgodnionych indywidualnie z kredytobiorcą: miesięcznych, kwartalnych lub półrocznych ratach kapitałowych oraz malejących miesięcznych ratach odsetkowych.

Może następować poprzez:

 • wpłaty gotówkowe w Banku
 • stałą dyspozycję
 • przelew lub wpłatę na rachunek kredytowy z rachunku w innym banku lub na poczcie

Możliwość karencji w spłacie kredytu. Wcześniejsza spłata części lub całości kredytu – bez opłat

Koszty

 • konkurencyjne oprocentowanie jednakowe niezależne od kwoty kredytu i wysokości wkładu własnego,
 • oprocentowanie zmienne w całym okresie kredytowania lub okresowo stała stopa procentowa, przerz 5 lat,
 • odsetki naliczane są od aktualnego stanu zadłużenia – raty odsetkowe malejące lub uśrednione,
 • prowizja jednorazowa – naliczana od kwoty kredytu

Bez opłat

 • rozpatrzenie wniosku
 • wcześniejsza spłata części lub całości kredytu
 • inspekcja nieruchomości
 • przegląd Księgi Wieczystej

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z RODO.