Kapitał Polski

Lokata walutowa standard

Lokata walutowa standard - 10

Lokata walutowa umożliwia bezpieczne i korzystne lokowanie walut obcych euro (EUR) oraz dolar amerykański (USD)

Cechy lokaty

 • okres umowy: 3 miesiące
 • niska minimalna kwota lokaty (1000 EUR lub 1000 USD)
 • swoboda dysponowania środkami po terminie umownym
 • możliwość udzielenia pełnomocnictwa osobie trzeciej
 • możliwość dokonania zapisu bankowego na wypadek śmierci (z wyjątkiem lokat wspólnych)
 • można otworzyć dowolną liczbę lokat terminowych

 

Założenie lokaty

 • założenie lokaty w Banku wymaga jedynie przedstawienia dowodu osobistego i podpisania umowy
 • nie wymaga posiadania konta osobistego w Banku
 • dokonywanie obrotu dewizowego odbywa się zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego

Oprocentowanie i odsetki

 • lokata oprocentowana jest według zmiennej stopy procentowej
 • naliczanie i kapitalizacja odsetek następuje po upływie terminu umowy
 • wypłata lokaty przed zadeklarowanym terminem redukuje oprocentowanie za cały okres,
 • odnowienie lokaty na następny okres – oprocentowanie według stopy oprocentowania lokat walutowych, w dniu odnowienia

Po okresie umownym

 • kapitał i odsetki mogą być odebrane w kasie Banku
 • kapitał i odsetki mogą być pozostawione na rachunku na kolejny okres (odsetki powiększają wkład)
 • kapitał i odsetki mogą być przekazane na wskazany rachunek bankowy (własny)
 • kapitał może być pozostawiony na rachunku na kolejny okres, odsetki mogą być wypłacone

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z RODO.