Kapitał Polski

Visa - karta kredytowa

Visa - karta kredytowa - 10

Karta kredytowa Visa – międzynarodowa karta kredytowa za pomocą której można wykonywać transakcje w kraju i za granicą. To wygoda płacenia i kredyt, który zawsze masz pod kontrolą.

Zalety karty

 • na spłatę zadłużenia karty kredytobiorca ma maksymalnie 54 dni bez odsetek
 • limit kredytowy do 20 000 PLN
 • minimalna wymagana spłata to 5%, min. 50 PLN

 

Cechy

 • karta jest ważna przez 4 lata
 • zasięg: międzynarodowa
 • oprocentowanie zmienne w stos. rocznym
 • płatności internetowe: tak

Możliwości

 • płatności za zakupy i usługi:
  – w punktach handlowo – usługowych oznaczonych logo VISA
  – przez Internet, przez telefon i np. w taksówkach
 • dostęp do gotówki:
  – w bankomatach oznaczonych logo VISA
  – w bankach członkowskich organizacji VISA
 • inne:
  – sprawdzenie wysokości wolnych środków oraz wydruk mini wyciągu w bankomatach świadczących taką usługę
  – dokonanie zmiany numeru PIN  w bankomatach świadczących taką usługę

Warunki wydania

 • posiadać zdolność kredytową
 • złożyć wniosek o jej wydanie
 • dostarczyć do Banku wymagane dokumenty potwierdzające wysokość uzyskiwanych dochodów

Przebieg zamówienia

 • odwiedź dowolną placówkę EBS
 • wraz z pracownikiem Banku wypełnij wniosek
 • aby wypełnić wniosek przygotuj wcześniej:
 • dowód osobisty
 • dane pracodawcy (NIP, REGON, adres, telefon), które znajdziesz np. na pieczęci firmowej
 • datę zawarcia umowy o pracę lub datę przyznania renty
 • dane o zaciągniętych kredytach i pozostałych Twoich zobowiązaniach finansowych, wysokość średnich dochodów netto z ostatnich trzech miesięcy (poproś pracodawcę o wyliczenie tej kwoty i wypełnienie zaświadczenia o zarobkach)
 • poczekaj na decyzję kredytową
 • podpiszesz umowę, a Kartę kredytową odbierzesz w Oddziale
 • Standardowo wydanie karty trwa do 14 dni roboczych od momentu złożenia wniosku.
 • aktualnym Klientom Banku (m.in. posiadaczom konta osobistego od min. 6 m-cy z regularnymi wpływami na konto, kredytobiorcom czy posiadaczom depozytów w EBS) oferujemy wydanie karty przy minimum formalności
 • jeśli posiadasz kartę kredytową w innym banku, możesz ją przenieść na korzystnych zasadach do naszego Banku
 • nie ma konieczności posiadania konta w EBS

Bez opłat

 • użytkowanie karty – bez opłat
 • płatności w punktach handlowo – usługowych w kraju i za granicą – bez opłat
 • miesięczne zestawienie operacji – bez opłat
 • sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie – bez opłat
 • zmiana limitu kredytowego – bez opłat
 • zastrzeżenie karty – bez opłat

Jak działa karta kredytowa?

Limit kredytowy

 • Razem z kartą otrzymasz indywidualnie ustalony limit wydatków, którego wysokość będzie uzależniona od Twoich możliwości finansowych. Posługując się kartą będziesz wykorzystywał przyznany limit i po zakończeniu każdego miesięcznego cyklu rozliczeniowego otrzymasz wyciąg z zestawieniem wydatków dokonanych kartą.
 • Cykl rozliczeniowy – okres miesięczny liczony od dnia następnego po oznaczonym przez kredytobiorcę dniu w miesiącujako dzień rozliczenia włącznie, po zakończeniu którego generowane jest zestawienie transakcji.
 • Dokonując spłaty zwiększasz dostępny limit i możesz go ponownie wykorzystać do kolejnych transakcji.

Spłata zadłużenia

 • Jeśli spłacisz całe zadłużenie, wynikające z dokonanych transakcji bezgotówkowych w terminie podanym na wyciągu, nie zapłacisz żadnych odsetek.
 • Jeśli nie spłacisz całego zadłużenia, EBS udzieli Ci oprocentowanego kredytu, spłacasz go wraz z odsetkami w dogodnym dla Ciebie terminie. Jeśli korzystasz z kredytu sam decydujesz, jaką wartość zadłużenia spłacić w danym miesiącu (minimalna wymagana kwota spłaty zadłużenia wynosi tylko 5% – minimum 50 zł miesięcznego zadłużenia podanego na wyciągu).

Spłaty zadłużenia możesz dokonywać na wiele sposobów:

 • przelew w EBS, innych bankach lub przez Internet
 • wpłatę gotówki w EBS, innych bankach lub na poczcie

Termin spłaty zadłużenia

 • Na spłatę zadłużenia masz do 22 dni, licząc od dnia zakończenia cyklu rozliczeniowego.
 • Termin spłaty zadłużenia podany jest na zestawieniu wszystkich operacji dokonanych kartą.
 • Musisz pamiętać, aby dokonać operacji spłaty odpowiednio wcześniej, aby pieniądze były na rachunku karty najpóźniej w terminie spłaty określonym na zestawieniu operacji.
 • Jeżeli dzień spłaty przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy wówczas za dzień spłaty przyjmuje się pierwszy dzień roboczy następujący po tym dniu.

Sposób rozliczenia transakcji dokonanych kartą

 • Operacje bezgotówkowe – odsetki od transakcji bezgotówkowych dokonanych w poprzednim cyklu rozliczeniowym naliczane są, o ile nie została dokonana całkowita spłata zadłużenia wskazanego w poprzednim zestawieniu operacji. Dokonanie całkowitej spłaty zadłużenia powoduje zaniechanie naliczania tych odsetek
 • Operacje gotówkowe – odsetki od transakcji gotówkowych naliczane są za każdy dzień od daty dokonania wypłaty do dnia spłaty zadłużenia wykorzystanego w ten sposób kredytu.
 • Operacje zagraniczne – operacje dokonane w walucie obcej innej niż euro przeliczane są przez VISA z waluty transakcji na euro w oparciu o kurs własny VISA, a następnie na złote w dniu przetworzenia przez agenta rozliczeniowego banku operacji otrzymanej od agenta rozliczeniowego, według obowiązującego w SGB-Banku S.A. kursu sprzedaży dewiz dla euro.

Wznowienie karty

 • Po upływie ważności karty, automatycznie wydawana jest kolejna karta, chyba że posiadacz karty na 30 dni przed upływem terminu jej ważności złoży inną dyspozycję.

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z RODO.