Kapitał Polski

Konto osobiste walutowe

Konto osobiste walutowe - 10

Możliwości

 • gromadzenie środków pieniężnych (EUR, USD)
 • wpłaty i wypłaty gotówkowe
 • realizacja przelewów zagranicznych oraz walutowych w Polsce zgodnie z obowiązującymi przepisami dewizowymi
 • przeprowadzanie operacji finansowych w każdym oddziale Banku
 • możliwość ustanowienia pełnomocnika oraz dokonania zapisu bankowego na wypadek śmierci (z wyjątkiem rachunków wspólnych)

 

Usługi bez opłat

 • prowadzenie rachunku
 • telefoniczna informacja o rachunku na podstawie hasła
 • wyciąg miesięczny
 • okazanie dokumentu tożsamości
 • podpisanie umowy
 • wniesienie minimalnej wpłaty na rachunek (10 EUR lub równowartość tej kwoty w USD lub PLN)

EBS nie określa minimalnej kwoty wymaganych wpływów na konto. Konto może być otwarte dla rezydenta lub nierezydenta, jednej osoby lub jako konto wspólne dla dwóch rezydentów. 

Możliwości

Wpłaty i wypłaty z rachunków mogą być dokonywane w formie gotówkowej i bezgotówkowej:

 • w walucie rachunku
 • w innej walucie wymienialnej (w której EBS prowadzi rachunki)
 • w walucie polskiej
 • w przypadku wpłat lub wypłat z rachunku w innej walucie niż waluta rachunku, do przeliczania walut stosuje się kursy kupna i sprzedaży walut obowiązujące w EBS w dniu transakcji
 • transfer za granicę środków przechowywanych na rachunku powinien być zgodny z obowiązującymi przepisami obrotu dewizowego

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z RODO.