Kapitał Polski

Auto kredyt - samochodowy

Auto kredyt - samochodowy - 10

Auto kredyt może być udzielony na zakup:

 • wszystkich marek i typów samochodów nowych jak i używanych
 • motocykli, skuterów, motorowerów, łodzi motorowych, skuterów wodnych przyczep kempingowych kupowanych w salonie, na giełdzie, w komisie, u dowolnego sprzedawcy,
 • spłatę kredytu samochodowego w innym banku.

 

Kwota kredytu

 • może wynieść nawet 100% ceny pojazdu
 • uzależniona jest od wysokości udokumentowanych dochodów
 • kredyt może wziąć kilka osób łącznie i dzięki temu otrzymać wyższą kwotę kredytu
 • kredyt udzielany jest w PLN
 • kredyt może być wypłacony jednorazowo lub w transzach
 • w postaci gotówki lub bezgotówkowo przelewem na wskazany rachunek

Warunki uzyskania

 • posiadanie bieżącej i prognozowanej zdolności do spłaty kredytu wraz z odsetkami
 • złożenie wypełnionego wniosku o kredyt i wskazanych przez Bank dokumentów
 • dokumentacja do wniosku ustalana jest indywidualnie w zależności od kwoty i przeznaczenia kredytu
 • podpisanie umowy o kredyt i ustanowienie zabezpieczenia
 • do uzyskania kredytu nie jest wymagane posiadanie konta osobistego w EBS

Zakup pojazdu należy udokumentować (w terminie 14 dni od wypłaty kredytu):

 • fakturą VAT lub
 • umową kupna-sprzedaży lub
 • dowodem rejestracyjnym.

W przypadku przeznaczenia kredytu na spłatę kredytu samochodowego w innym banku, Klient powinien dostarczyć (poza standardowymi dokumentami):

 • umowę kredytu/pożyczki
 • harmonogram spłat
 • potwierdzenie dokonania płatności ostatniej raty kapitałowo-odsetkowej / dowód wpłaty lub wyciąg z konta osobistego.

Zabezpieczenie

 • zastaw rejestrowy zakupionego pojazdu z cesją praw z umowy ubezpieczenia
 • w przypadku kredytu na zakup nowego pojazdu poręczenie majątkowe osób fizycznych lub inne przewidziane prawem cywilnym i wekslowym – w przypadku kredytu na zakup pojazdu używanego (wiek powyżej 5 lat). Kredytobiorca zobowiązany jest do kontynuowania ubezpieczenia pojazdu w całym okresie kredytowania oraz przedkładania polisy z tytułu ubezpieczenia na każdy okres.

Spłata kredytu

 • odbywa się w uzgodnionych indywidualnie z kredytobiorcą miesięcznych, kwartalnych lub półrocznych ratach kapitałowych oraz malejących miesięcznych ratach odsetkowych może następować poprzez:
  – wpłaty gotówkowe w Banku
  – stałą dyspozycję
  – przelew lub wpłatę na rachunek kredytowy z rachunku w innym banku lub na poczcie

Odsetki i prowizje

 • rozpatrzenie wniosku – bez opłat
 • oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej
 • prowizja jednorazowa naliczana od kwoty kredytu
 • odsetki naliczane są bieżąco od aktualnego stanu zadłużenia – raty odsetkowe malejące
 • wcześniejsza spłata części lub całości kredytu – bez opłat

Pliki do pobrania

Rozmiar: PDF, 1.25 MB
Rozmiar: PDF, 0.38 MB
Rozmiar: PDF, 0.38 MB
Rozmiar: PDF, 0.39 MB

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z RODO.