Kapitał Polski

Zebranie Przedstawicieli w dniu 14 czerwca 2024 r.

21.05.2024 r.

Zarząd Express Banku Spółdzielczego w Rzeszowie w oparciu o § 25 Statutu Banku zawiadamia o zwołaniu na dzień 14 czerwca 2024 r. na godz. 1200 Zebrania Przedstawicieli Express Banku Spółdzielczego w Rzeszowie. Zebranie Przedstawicieli odbędzie się w Sali Konferencyjnej Grein Hotel w Rzeszowie, Al. T.Rejtana 1.

Jednocześnie zawiadamiamy, iż w przypadku braku obecności Przedstawicieli na Zebraniu w liczbie wymaganej do podjęcia uchwał, drugi termin obrad wyznacza się na ten sam dzień, na godz. 1230. Zebranie Przedstawicieli zwołane w drugim terminie będzie zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych Przedstawicieli (§ 26 ust.4 Statutu Banku).

Zawiadomienie o zwołaniu Zebrania Przedstawicieli

Z poważaniem,

Zarząd Express Banku Spółdzielczego w Rzeszowie

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z RODO.