Spółdzielcza Grupa Bankowa

Aktualności

Zmiana oprocentowania depozytów

Szanowni Państwo!

Uchwałami z 14 stycznia 2021 r. Zarząd Express Banku Spółdzielczego w Rzeszowie, wprowadza zmiany wysokości niektórych stóp procentowych depozytów złotowych i walutowych. Zmiany mają bezpośredni związek z sytuacją rynkową, wywołaną trzykrotną decyzją Rady Polityki Pieniężnej o obniżeniu stóp procentowych NBP oraz kolejnymi obniżkami wysokości stóp WIBID i WIBOR.

Podstawą zmian są Regulaminy prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów Indywidualnych oraz Klientów Instytucjonalnych w Express Banku Spółdzielczym w Rzeszowie. Zmiany wprowadzone przez Zarząd Banku wejdą w życie od 1 lutego 2021 r.

Przypominamy, że zgodnie z postanowieniami Regulaminów prowadzenia rachunków, jeżeli przed proponowaną datą wejścia w życie zmian posiadacz rachunku nie złoży sprzeciwu wobec tych zmian, zmiany obowiązują od dnia wskazanego w zawiadomieniu o wprowadzonej zmianie. Posiadacz rachunku ma prawo przed datą wejścia w życie zmian wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia opłat. W przypadku gdy posiadacz rachunku złoży sprzeciw i nie wypowie umowy, umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian, bez ponoszenia opłat. Wprowadzane od 1 lutego 2021 r. zmiany dokonywane są na podstawie § 73-77 Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych, SKO i PKZP w EXPRESS Banku Spółdzielczym w Rzeszowie oraz § 65-69 Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych w EXPRESS Banku Spółdzielczym w Rzeszowie.

Poniżej prezentujemy Państwu szczegóły wprowadzanych zmian:

- Oprocentowanie depozytów

Z poważaniem
Zarząd Express Banku Spółdzielczego

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką RODO.

Zamknij komunikat