Spółdzielcza Grupa Bankowa

Aktualności

Zmiana Taryfy opłat i oprocentowania depozytów.

Szanowni Państwo!

Uchwałami z 15 maja 2020 r. oraz 29 maja 2020 r. Zarząd Express Banku Spółdzielczego w Rzeszowie, wprowadza zmiany w niektórych działach Taryfy Opłat i Prowizji za usługi bankowe oraz nowe stopy oprocentowania depozytów.
Zmiany mają bezpośredni związek z trzykrotną decyzją Rady Polityki Pieniężnej z dnia 17 marca, 8 kwietnia oraz 28 maja 2020 r. o obniżeniu stóp procentowych NBP, w tym obniżeniu do historycznie niskiego poziomu 0,1% stopy referencyjnej NBP.
Podstawą zmian w Taryfie opłat i prowizji są Regulaminy prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów Indywidualnych oraz Klientów Instytucjonalnych w Express Banku Spółdzielczym w Rzeszowie.
Zmiany wprowadzone przez Zarząd Banku wejdą w życie od 5 czerwca 2020 r.

Przypominamy, że zgodnie z postanowieniami Regulaminów prowadzenia rachunków, jeżeli przed proponowaną datą wejścia w życie zmian posiadacz rachunku nie złoży sprzeciwu wobec tych zmian, zmiany obowiązują od dnia wskazanego w zawiadomieniu o wprowadzonej zmianie. Posiadacz rachunku ma prawo przed datą wejścia w życie zmian wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia opłat. W przypadku gdy posiadacz rachunku złoży sprzeciw i nie wypowie umowy, umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian, bez ponoszenia opłat.
Wprowadzane od 5 czerwca 2020 r. zmiany dokonywane są na podstawie § 73-77 Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych, SKO i PKZP w EXPRESS Banku Spółdzielczym w Rzeszowie oraz § 65-69 Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych w EXPRESS Banku Spółdzielczym w Rzeszowie.

Poniżej prezentujemy Państwu szczegóły wprowadzanych zmian:

- Taryfa Opłat i Prowizji za czynności bankowe dla Klientów Indywidualnych (złotowa),
-
Taryfa Opłat i Prowizji za czynności bankowe dla Klientów Instytucjonalnych (złotowa),
-
Oprocentowanie depozytów.

Z poważaniem
Zarząd Express Banku Spółdzielczego

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką RODO.

Zamknij komunikat