Spółdzielcza Grupa Bankowa

Zasady bezpieczeństwa

 1. kody dostępu do programu (identyfikator, hasło oraz kod PIN) powinny być znane tylko właścicielowi konta
 2. zmieniaj okresowo swoje hasło i PIN
 3. nie przechowuj klucza sprzętowego razem z zapisanymi kodami dostępu do programu
 4. utratę klucza sprzętowego lub telefonu zgłoś niezwłocznie do banku i zablokuj dostęp do konta
 5. upewnij się, że podczas logowania tylko Ty widzisz ekran
 6. logowanie do systemu e-BANK EBS przeprowadzaj z poprzez ikonę z głównej strony Express Banku Spółdzielczego
 7. zalecane jest logowanie ze strony głównej Banku, przed zalogowaniem sprawdź czy w pasku adresowym przeglądarki adres zaczyna się od https://
 8. zawsze sprawdzaj poprawność certyfikatu strony do logowania
 9. weryfikuj certyfikat strony, czy certyfikat jest ważny i czy został wystawiony dla właściwej domeny („e-bank.expressbank.pl”),
 10. nie wolno ignorować ostrzeżeń generowanych przez przeglądarkę dotyczących błędnego certyfikatu
 11. skonfiguruj przeglądarkę zgodnie z zaleceniami banku
 12. jeśli na pasku adresowym przeglądarki widnieje inny adres lub nastąpiło przekierowanie na inny adres należy zrezygnować z połączenia i skontaktować się z Bankiem
 13. po zakończeniu pracy w systemie e-BANK EBS wyloguj się korzystając z odpowiedniej funkcji systemu
 14. nigdy nie wysyłaj hasła i loginu e-mailem
 15. nie odpowiadaj na e-maile zachęcające do ujawnienia poufnych danych
 16. Bank nigdy nie wysyła do klientów pytań dotyczących haseł lub innych poufnych danych, w korespondencji kierowanej do EBS za pomocą poczty elektronicznej nie wolno podawać identyfikatorów ani haseł, numerów kart płatniczych, numerów rachunków bankowych, danych osobowych itp.
 17. korzystaj z programów zabezpieczających komputer i smartphone
 18. komputer na którym są składane przelewy powinien być zabezpieczony przez aktualny program antywirusowy, firewall, program antyszpiegowski
 19. instaluj na bieżąco udostępniane przez producentów aktualizacje oprogramowania, zwłaszcza systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej
 20. uważnie czytaj wszystkie komunikaty przeglądarki ostrzegające o problemach z zabezpieczeniami, a w razie wątpliwości zrezygnuj z połączenia i skontaktuj się z Bankiem
 21. szczegółowe informacje o zagrożeniach można sprawdzić na stronie Związku Banków Polskich: http://zbp.pl
WYMAGANIA TECHNICZNE e-BANK EBS / Autoryzacja SMS
 • komputer z zainstalowanym systemem Windows w wersji: Vista, 7 lub nowszym oraz z dostępem do Internetu;
 • przeglądarka internetowa. Zalecane przeglądarki: Microsoft Internet Explorer 11, Mozilla Firefox 52, Google Chrome 56, Opera 43
 • telefon komórkowy z numerem zgłoszonym w Banku;

 

WYMAGANIA TECHNICZNE e-BANK EBS / Autoryzacja za pomocą klucza sprzętowego
 • komputer z obsługą urządzeń USB, z zainstalowanym systemem Windows w wersji: Vista, 7 lub nowszym oraz z dostępem do Internetu;
 • przeglądarka internetowa. Zalecane przeglądarki: Microsoft Internet Explorer 11, Mozilla Firefox 52, Google Chrome 56, Opera 43
 • włączona obsługa JavaScript (system JAVA w wersji 1.8 lub nowszej); do pobrania ze strony producenta www.java.com.
 • W EBS stosowane są nowoczesne standardy kryptograficzne obowiązujące w bankach internetowych na całym świecie, dzięki którym system bankowości internetowej jest bezpieczny. Bezpieczeństwo transmisji danych: transmisja danych jest zabezpieczona silnym szyfrowaniem SSL.
 • dostęp do programu jest chroniony indywidualnym hasłem Klienta (do 10 znaków)
 • Klient może samodzielnie zmienić hasło (wprowadzenie trzykrotnie błędnego hasła blokuje dostęp do programu
 • logowanie do systemu e-BANK EBS należy przeprowadzać z poprzez ikonę z głównej strony Express Banku Spółdzielczego
 • każda transakcja jest podpisana prywatnym kluczem Klienta lub kodem SMS
 • automatyczne przerywanie sesji: po odejściu od komputera sesja zostanie automatycznie zakończona po 15 minutach

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką RODO.

Zamknij komunikat