Kapitał Polski

Nasz Bank - aplikacja mobilna

Nasz Bank - aplikacja mobilna - 7

mobile e-BANK EBS umożliwia dostęp do usług bankowych poprzez Internet z wykorzystaniem urządzeń mobilnych (tablety, smartfony). 

Zachęcamy do korzystania z bezpłatnej Aplikacji mobilnej do systemu bankowości internetowej e-Bank EBS Express Banku Spółdzielczego w Rzeszowie. 

Aplikacja umożliwia swobodny, bezpieczny i skuteczny dostęp do rachunku 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę bez względu na czas i miejsce, w którym się znajdujesz. Aby korzystać z Aplikacji mobilnej  wystarczy urządzenie mobilne (smartfon, tablet) z aplikacją, by w dogodnym momencie sprawdzić stan konta, dokonać przelewu, czy skontrolować wydatki. Korzystanie z aplikacji jest bezpieczne - dostęp chroniony jest kodem e-PIN lub z wykorzystaniem cech biometrycznych. Pobierz aplikację mobilną z odpowiedniego sklepu internetowego. Wybór sklepu uzależniony jest od systemu operacyjnego działającego na Twoim urządzeniu mobilnym.

Aplikacja „Nasz Bank” na urządzenia z systemem Android do pobrania w sklepie Google Play. Aplikacja „Express Bank” na urządzenia z systemem iOS (Apple) do pobrania w sklepie App Store. Pobranie i instalacja aplikacji mobilnej są bezpłatne. Skorzystaj z Aplikacji mobilnej Express Banku Spółdzielczego, poznaj zalety i przekonaj się jak łatwo zarządzać własnymi finansami.

Zasady bezpieczeństwa:

W celu zachowania bezpieczeństwa system stosuje zaawansowane rozwiązania techniczne.Połączenie z Bankiem chronione jest protokołem szyfrującym SSL/TLS. Przy próbie odświeżenia strony przez klienta wykonywana jest operacja bezpiecznego  wylogowania. Każdy system operacyjny (również oprogramowanie) wymaga stałych aktualizacji poszczególnych komponentów. Jest to konieczne ze względu na pojawiające się w różnych elementach systemu luki, które mogą stanowić zagrożenie dla komputera oraz wykonywanych na nim czynności.

Za bezpieczeństwo środowiska, na którym pracuje program, odpowiada Klient.

Bezpieczeństwo/Autoryzacja:

 • logowanie za pomocą identyfikatora (unikalny numer nadawany każdemu użytkownikowi systemu przez bank w chwili uruchomienia usługi) i hasła dostępu (indywidualne hasło dostępu klienta do serwisu Internet Banking, ustalone przez niego przy pierwszym logowaniu. Musi mieć, co najmniej 8 znaków i musi w nim wystąpić, co najmniej jedna duża litera, jedna mała litera i jedna cyfra),
 • dostęp chroniony hasłem (maskowanym lub standardowym) możliwość ustawienia własnego, dowolnego hasła do logowania oraz hasłem SMS, aplikacją mobilną, tokenem,
 • możliwość zapisania przeglądarki jako zaufanej,
 • autoryzacja operacji zlecanych w bankowości elektronicznejza pomocą autoryzacji mobilnej,
 • zarządzanie limitami przelewów wykonywanych w bankowości elektronicznej i w aplikacji mobilnej,

Ważne:

Urządzenie dostępowe i oprogramowanie:

 • nie wolno korzystać z komputerów ogólnie dostępnych (np. w kawiarenkach internetowych).
 • nie wolno korzystać z niezaufanych sieci komputerowych.
 • należy zawsze używać aktualnego oprogramowania ochrony antywirusowej wraz z zaporą oraz aktualizować na bieżąco system operacyjny. Instalowanie i aktualizacja oprogramowania powinna odbywać się zawsze tylko ze sklepów z aplikacjami i z oficjalnych stron producentów. Prosimy nie pobierać oprogramowania z linków i innych nieznanych źródeł.
 • Zachowanie poufności danych do logowania. Identyfikator i hasło logowania przeznaczone są tylko dla jednej osoby. Nie wolno udostępniać identyfikatora i hasła logowania innym osobom. Przekazanie tych danych osobom trzecim naraża na ryzyko utraty pieniędzy zgromadzonych na rachunku.
 • Nie należy trzymać hasła logowania wraz z obiektem służącym do autoryzacji (np.: token, karta kryptograficzna, aplikacja mobilna na urządzeniu mobilnym) w jednym miejscu.
 • Kartę kryptograficzną po dokonaniu autoryzacji operacji należy usunąć z komputera.
 • Nie wolno zezwalać przeglądarce na zapisywanie identyfikatora i hasła.
 • Należy pamiętać o regularnej zmianie hasła, używając kombinacji dużych i małych liter, cyfr oraz znaku specjalnego.
 • Nie wolno logować się za pomocą adresu lub linku przesłanego w wiadomości e-mail – adres strony logowania należy wprowadzać samodzielnie lub korzystając z odpowiedniego linku wyłącznie na stronie banku.
 • Nie wolno po zalogowaniu do systemu transakcyjnego odchodzić od komputera, a po zakończeniu pracy należy wylogować się i zamknąć przeglądarkę.
 • Przed zalogowaniem należy sprawdzić, czy połączenie z bankiem jest szyfrowane – powinna się pojawić kłódka na pasku przeglądarki.
 • Należy sprawdzić prawidłowość certyfikatu.
 • Należy sprawdzić czy po wprowadzeniu i zatwierdzeniu identyfikatora został wyświetlony obrazek wybrany wcześniej przez klienta z galerii i czy obrazek zawiera prawidłowy czas wyświetlenia.

Autoryzacja operacji:

 • W trakcie autoryzacji operacji hasłem SMS należy koniecznie:
  • dokładnie zapoznać się z treścią przesłanej wiadomości SMS i upewnić się, czy treść wiadomości dotyczy właściwej operacji;
  • dokładnie sprawdzić, czy w wiadomości SMS, cyfry numeru rachunku, na który jest wysyłany przelew, zgadzają się z tymi, które widoczne są na ekranie komputera.
 • W trakcie autoryzacji operacji autoryzacją mobilną należy koniecznie:
  • dokładnie zapoznać się z treścią przesłanego zlecenia autoryzacyjnego i upewnić się, czy treść wiadomości dotyczy właściwej operacji;

Wiadomości e-mail i MMS:

 • Bank nigdy nie wysyła do klientów pytań dotyczących haseł lub innych poufnych danych.
 • Bank nigdy nie wysyła wiadomości z prośbą o aktualizację danych.
 • Bank nigdy nie podaje w przesyłanych wiadomościach linków do stron transakcyjnych.
 • Wiadomości e-mail oraz MMS nieznanego pochodzenia mogą zawierać załączniki ze szkodliwym oprogramowaniem, dlatego nie wolno ich otwierać i klikać na linki zawarte w takich wiadomościach. Linki mogą prowadzić do fałszywej strony, która ma wyłudzić dane do logowania.

Nietypowe zachowanie na stronie powinno zawsze budzić u klienta czujność. Na przykład:

 • długie oczekiwanie na zalogowanie,
 • pojawiające się niestandardowo wyglądające pola,
 • pojawiające się dodatkowe pola formularza do wprowadzenia dodatkowych danych,
 • prośba o podanie hasła przy operacjach tego niewymagających.

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z RODO.