Kapitał Polski

Rachunek bieżący agrokonto

Rachunek bieżący agrokonto - 7

Możliwości

 • gromadzenie środków pieniężnych
 • możliwość otrzymywania na rachunek dopłat z Unii Europejskiej
 • prosty sposób przeprowadzania rozliczeń finansowych
 • przeprowadzanie każdej operacji finansowej w każdym oddziale Banku oraz poprzez bankowość elektroniczną
 • dostęp do nowoczesnych usług dodatkowych

 

Usługi w ramach rachunku

Karty płatnicze

Umożliwiają płatności oraz wypłaty z bankomatów w kraju i za granicą w ramach salda rachunku, wszystkie transakcje rozliczane są na bieżąco.

Usługi bez opłat

 • wypłaty z wpływów bieżących
 • telefoniczna informacja o stanie salda na rachunku
 • wypłaty w kraju kartami debetowymi w bankomatach Spółdzielczej Sieci
 • płatności bezgotówkowe kartami płatniczymi
 • wyciąg po każdej zmianie salda
 • przelewy wewnętrzne poprzez e-BANK EBS

Atrakcyjne ceny

 • opłata za prowadzenie rachunku jest jedną z najniższych opłat na rynku
 • bankowość elektroniczna bez abonamentu
 • prowizja za wpłatę gotówki znacznie poniżej poziomu innych banków
 • niskie prowizje od przelewów i stałych zleceń na rachunki w innych bankach

Całodobowy dostęp do rachunku – usługi w ramach rachunku zapewniają 24-godzinny dostęp do rachunku

 • e-BANK EBS – przelewy, informacja o saldzie i operacjach
 • wrzutnia nocna – wpłaty gotówkowe
 • karty płatnicze – dostęp do pieniędzy w kraju i za granicą

Posiadaczem rachunku mogą być

 • rolnicy indywidualni
 • przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie produkcji rolniczej,
 • przetwórstwa rolno-spożywczego lub działów specjalnych produkcji rolnej

Wymagane dokumenty do otwarcia rachunku

 • dokument tożsamości, zaświadczenie z Urzędu Gminy o posiadaniu gospodarstwa rolnego lub nakaz płatniczy
 • umowa dzierżawy gospodarstwa, zawiadomienie o nadaniu numeru statystycznego REGON (jeśli Klient posiada) oraz decyzja o nadaniu numeru NIP
 • inne uzgodnione z Bankiem

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z RODO.