Kapitał Polski

Lokata złotowa standard

Lokata złotowa standard - 7

Lokata standard

 • umożliwia poprawę efektywności gospodarowania wolnymi środkami pieniężnymi poprzez bezpiecznie i korzystnie lokowanie pieniędzy
 • charakteryzuje się znacznie wyższym oprocentowaniem w porównaniu z oprocentowaniem środków przechowywanych na rachunku bieżącym agrokonto
 • lokatę można założyć tradycyjnie w Banku lub poprzez internet w ramach e-BANK EBS

 

Cechy lokaty

 • terminy 3, 6, 12 miesięcy
 • wygodny dostęp – w Banku lub poprzez e-BANK EBS
 • niska minimalna kwota lokaty
 • swoboda dysponowania środkami po terminie umownym
 • możliwość negocjacji oprocentowania

Założenie lokaty

 • w Banku:
  – w przypadku Klientów – posiadaczy rachunku bieżącego agrokonto wymagane jest jedynie podpisanie umowy przez uprawnione osoby zgodnie z kartą wzorów podpisów
  – w przypadku pozostałych Klientów dodatkowo wymagane są aktualne dokumenty zawierające podstawowe dane o Kliencie oraz o jego statusie prawnym
 • przez e-BANK EBS po zalogowaniu poprzez wybór odpowiedniej opcji
 • w EBS można otworzyć dowolną liczbę lokat terminowych
 • istnieje możliwość podpisania Ramowej Umowy Rachunku Lokat Terminowych, która umożliwia zakładanie dowolnego rodzaju i dowolnej liczby lokat spośród oferowanych przez Bank na podstawie druku Dyspozycji otwarcia lokaty

Oprocentowanie i odsetki

 • lokata oprocentowana jest według zmiennej stopy procentowej
 • naliczanie i kapitalizacja odsetek następuje po upływie terminu umowy
 • wypłata lokaty przed zadeklarowanym terminem powoduje naliczenie odsetek w wysokości oprocentowania wkładów a’vista

Po okresie umownym

 • kapitał i odsetki mogą być odebrane w kasie Banku
 • kapitał i odsetki mogą być pozostawione na rachunku na kolejny okres (odsetki powiększają wkład)
 • kapitał i odsetki mogą być przekazane na wskazany rachunek bankowy (własny)
 • kapitał może być pozostawiony na rachunku na kolejny okres, odsetki mogą być pobrane

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z RODO.