Spółdzielcza Grupa Bankowa

Konto osobiste walutowe

Konto osobiste walutowe

Możliwości

 • gromadzenie środków pieniężnych (EUR, USD)
 • wpłaty i wypłaty gotówkowe
 • realizacja przelewów zagranicznych i przelewów walutowych w Polsce zgodnie z obowiązującymi przepisami dewizowymi
 • przeprowadzanie operacji finansowych w każdym oddziale Banku
 • możliwość ustanowienia pełnomocnika oraz dokonania zapisu bankowego na wypadek śmierci (z wyjątkiem rachunków wspólnych)

Usługi bez opłat

 • prowadzenie rachunku
 • telefoniczna informacja o rachunku na podstawie hasła
 • wyciąg miesięczny

Otwarcie konta

 • okazanie dokumentu tożsamości
 • podpisanie umowy
 • wniesienie minimalnej wpłaty na rachunek (10 EUR lub równowartość tej kwoty w USD lub PLN)

EBS nie określa minimalnej kwoty wymaganych wpływów na konto.
Konto może być otwarte dla rezydenta lub nierezydenta, jednej osoby lub jako konto wspólne dla dwóch rezydentów. Wpłaty i wypłaty z rachunków mogą być dokonywane w formie gotówkowej i bezgotówkowej:

 • w walucie rachunku
 • w innej walucie wymienialnej (w której EBS prowadzi rachunki)
 • w walucie polskiej
 • w przypadku wpłat lub wypłat z rachunku w innej walucie niż waluta rachunku, do przeliczania walut stosuje się kursy kupna i sprzedaży walut obowiązujące w EBS w dniu transakcji
 • transfer za granicę środków przechowywanych na rachunku powinien być zgodny z obowiązującymi przepisami obrotu dewizowego

Zobacz także:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką RODO.

Zamknij komunikat