Spółdzielcza Grupa Bankowa

Gotówkowy - express kredyt

Gotówkowy - express kredyt

Express kredyt gotówkowy szybko i bez zbędnych formalności może sfinansować każde marzenie.
Zalety

 • krótki czas rozpatrywania wniosków
 • niskie oprocentowanie
 • brak ograniczeń w zakresie sposobu wykorzystania
 • brak konieczności udokumentowania poniesionych wydatków
 • długi okres kredytowania – do 5 lat (60 miesięcy)
 • proste zabezpieczenie

Kwota kredytu

 • określana jest indywidualnie uzależniona jest od dochodów kredytobiorcy (maksymalnie 15-to krotne miesięczne dochody netto kredytobiorcy)
 • w przypadku pewnego i wiarygodnego zabezpieczenia kwota kredytu może być zwiększona mininalna kwota wynosi 500 PLN
 • kredyt może wziąć kilka osób łącznie i dzięki temu otrzymać wyższą kwotę kredytu
 • kredyt może być wypłacony:
  – jednorazowo lub w transzach
  – w postaci gotówki lub bezgotówkowo przelewem na wskazany rachunek

Okres kredytowania

wynosi od 6 do 60 miesięcy (5 lat) od daty podpisania umowy kredytu

Warunki uzyskania

 • posiadanie bieżącej i prognozowanej zdolności do spłaty kredytu wraz z odsetkami (minimalny dochód kredytobiorcy wynosi 1000 PLN netto)
 • złożenie wypełnionego wniosku o kredyt i wskazanych przez Bank dokumentów (dokumentacja do wniosku ustalana jest indywidualnie
  w zależności od kwoty i przeznaczenia kredytu)
 • udokumentowanie osiąganych dochodów
 • podpisanie umowy o kredyt i ustanowienie wymaganego zabezpieczenia
 • czas rozpatrywania wniosków o kredyt wynosi od 1 do 14 dni
 • do uzyskania kredytu nie jest wymagane posiadanie konta w EBS

Zabezpieczenie

 • poręczenie majątkowe osób fizycznych
 • przeniesienie środków pieniężnych na rachunek Banku
 • ustanowienie hipoteki na nieruchomości z cesją praw z umowy ubezpieczenia
 • zastaw rejestrowy z cesją praw z umowy ubezpieczenia
 • weksel
 • inne przewidziane prawem cywilnym i wekslowym
 • zabezpieczeniem może być jedna z przedstawionych form, bądź też różne formy stosowane równocześnie
  w przypadku ubiegania się o kredyt nie większy niż 5.000 PLN przez dwie osoby posiadające dwa niezależne źródła dochodu,
  Bank może odstąpić od dodatkowego zabezpieczenia

Spłata kredytu

Odbywa się w uzgodnionych indywidualnie z kredytobiorcą miesięcznych, kwartalnych lub półrocznych ratach kapitałowych oraz malejących miesięcznych ratach odsetkowych może następować poprzez:

 • wpłaty gotówkowe w Banku
 • stałą dyspozycję
 • przelew lub wpłatę na rachunek kredytowy z rachunku w innym banku lub na poczcie

Odsetki i prowizje

 • rozpatrzenie wniosku – bez opłat
 • oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej
 • prowizja jednorazowa naliczana od kwoty kredytu
 • odsetki naliczane są bieżąco od aktualnego stanu zadłużenia – raty odsetkowe malejące
 • wcześniejsza spłata części lub całości kredytu – bez opłat

Zobacz także:

Pliki do pobrania:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką RODO.

Zamknij komunikat